ADOC Activiteiten

ADOC adoptie onderzoek

Het ADOC heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar o.a. Special Needs adopties, het welbevinden van Nederlands geadopteerden en hun adoptieouders. Binnen het project 'Brug tussen wetenschap en praktijk' zijn meta analyses van adoptieliteratuur uitgevoerd over de ontwikkeling van internationaal geadopteerden.  In 2015 is het ADOC het nu lopende onderzoek naar de tevredenheid van volwassen geadopteerden in Nederland gestart.  


ADOC pleegzorg onderzoek

Het ADOC heeft meerdere onderzoeken uitgevoerd binnen het kader van het project Methodisch Matchen- het ontwikkelen van een onderbouwde matchingsmethodiek voor pleeg- en gezinshuiskinderen. In 2014 heeft het ADOC literatuuronderzoek gedaan voor het Kennisnetwerk Pleegzorg


ADOC bestuur, onderzoek, presentaties en publicaties

Via het ADOC worden op kleine schaal onderzoeksprojecten uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek worden in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd, maar ook toegankelijk gemaakt voor de praktijk. Hiernaast worden vragen vanuit de praktijk beantwoord via literatuuronderzoek en studentenonderzoek. Tenslotte organiseert het ADOC regelmatig een studiedag, soms voor een grote doelgroep, soms voor een kleine, gespecialiseerde doelgroep. Het ADOC kan op aanvraag presentaties verzorgen over kennis vanuit de internationale adoptieliteratuur of over resultaten van ADOC onderzoek.