Erasmus MC - Sophia

Het adoptieonderzoek aan Erasmus MC - Sophia in Rotterdam.

Adoptiekinderen als volwassenen: vervolgonderzoek naar het functioneren van interlandelijk geadopteerden

Het Rotterdamse longitudinale adoptieonderzoek van het Erasmus MC – Sophia volgt al ruim veertien jaar dezelfde groep interlandelijk geadopteerden, geboren tussen 1972  en 1975. Hierbij is gekeken naar emotionele en gedrags problemen. Het vervolgonderzoek richt zich op het functioneren van deze interlandelijk geadopteerden als jongvolwassenen (24-30 jaar).

Onderzoeksteam: F.C. Verhulst, H.J.M. Versluis-den Bieman, M. Althaus, W. Tieman, J. van der Ende.

Kernpublicaties


Laatst Gewijzigd: 09-07-2012