Universiteit Leiden

Het adoptieonderzoek aan de Unversiteit Leiden.

Het Leids Onderzoeksprogramma Adoptie en Pleegzorg

Binnen het Leids onderzoeks-programma Emotieregulatie en Gehechtheid (Program for Emotion regulation and Attachment Research in Leiden (PEARL)) wordt adoptie bestudeerd in het grote onderzoekscluster 'Adoptie en pleegzorg'

Adoptie wordt bestudeerd vanuit het perspectief van de gehechtheidstheorie, aangezien het bij adoptie per definitie gaat om het verbreken en aangaan van emotionele banden. Centrale vraagstukken zijn:

  • Wat zijn de lange termijn gevolgen van adoptie voor de geadopteerden?
  • Hoe kunnen adoptieouders gesteund worden in de moeilijke taak van het grootbrengen van hun geadopteerde kinderen?

Onderzoeksteam: F. Juffer, M.H. van IJzendoorn, M.J. Bakermans-Kranenburg, W. Tieman, L. van den Dries.

Kernpublicaties


Een Longitudinale Studie naar Adoptie, Gehechtheid en Probleemgedrag LLAS (Lopend onderzoek)

In deze longitudinale studie is onderzoek gedaan naar adoptie, gehechtheid en probleemgedrag bij 160 kinderen die als baby geadopteerd zijn uit Sri Lanka, Zuid Korea en Colombia. Op een leeftijd van 6 maanden is de sensitiviteit van de moeder voor het kind, de vroege gehechtheid tussen moeder en kind en de competentie van het kind onderzocht. Vervolgstudies zijn uitgevoerd toen de kinderen 7 en 14 jaar oud waren. In de nabije toekomst wordt een derde vervolgstudie uitgevoerd wanneer de geadopteerden 21 jaar oud zijn. In de vervolgstudies wordt het aanpassingsvermogen van de geadopteerden ingeschat, waarbij hun cognitieve ontwikkeling (IQ en schoolprestaties), hun sociaal-emotionele functioneren (bv de populariteit onder leeftijdsgenoten) en eventueel probleemgedrag onderzocht worden.

Onderzoeksteam: F. Juffer, M.H. van IJzendoorn, M.J. Bakermans-Kranenburg  

Kernpublicaties  

Adoptie Meta-Analyse Project (MAP)

Binnen het Adoptie Meta-Analyse Project wordt onderzoek gedaan naar de aanpassing en ontwikkeling van geadopteerde kinderen via een serie van meta-analyses – dit zijn analyses van de resultaten van meerdere onderzoeken. Aandachtspunten zijn groei, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling, IQ en schoolprestaties, gedragsproblemen en zelfwaardering.

Onderzoeksteam: F. Juffer, M.H. van IJzendoorn  

Kernpublicaties

Gehechtheid in Adoptiegezinnen

In dit project wordt bestudeerd hoe veilig gehecht geadopteerde kinderen zijn, welke factoren dat kunnen bepalen en wat voor consequenties hieraan vastzitten. Aandachtspunten in het onderzoek zijn gehechtheid, sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling, en het belang van opvoeding.

Onderzoekers: F. Juffer, M.H. van IJzendoorn, M.J. Bakermans-Kranenburg, L. van den Dries, M. van Londen (Universiteit Utrecht).

Kernpublicaties

Aanpassing en ontwikkeling van internationaal geadopteerden (lopend onderzoek)

In dit project wordt de aanpassing en ontwikkeling van kinderen, geadopteerd uit India en uit China onderzocht via grootschalige surveys, waarbij vragenlijsten zijn toegestuurd aan een groot gedeelte van alle in Nederland geadopteerde kinderen uit deze landen.

Onderzoeksteam: F. Juffer, W. Tieman

Kernpublicaties

Institutionele zorg

Kinderen geadopteerd uit het Griekse kindertehuis Metera (afgerond).
Via metingen is onderzocht hoe veilig gehecht kinderen zijn en wat hun competenties zijn tijdens en na verblijf in het Griekse kindertehuis Metera.

Onderzoeksteam: P. Vorria (Griekenland), M.H. van IJzendoorn

Kernpublicaties 


Onderzoek in kindertehuizen in Oekraïne (lopend onderzoek)  
In dit project wordt de fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling onderzocht van kinderen in tehuizen in Oekraïne en kinderen uit gezinnen in Oekraïne. Deels gaat het om met HIV besmette kinderen.  

Onderzoeksteam: M.H. van IJzendoorn, M.J. Bakermans-Kranenburg, F. Juffer, N. Dobrova-Krol  

Onderzoek in een kindertehuis in Mumbai, India
(lopend onderzoek)
In dit project worden de fysieke en cognitieve ontwikkelingen van kinderen uit een kindertehuis in India onderzocht, zowel gedurende hun verblijf in een kindertehuis in Mumbai, als na hun adoptie.

Onderzoeksteam: F. Juffer,

De ontwikkeling van adoptiekinderen uit China
(lopend onderzoek)
In deze studie wordt onderzocht hoe 100 Chinese geadopteerde meisjes zich ontwikkelen na plaatsing in een adoptiegezin. Bij deze kinderen wordt twee en zes maanden na aankomst de mentale en motorische ontwikkeling en de gehechtheid van de adoptiekinderen in kaart gebracht.

Onderzoeksteam: F. Juffer, M. H. van IJzendoorn, M. J. Bakermans-Kranenburg, L. van den Dries


Onderzoek naar volwassen geadopteerden (lopend onderzoek)  
In samenwerking met Erasmus MC-Sophia, Rotterdam wordt een nieuw vervolgonderzoek gestart naar volwassen geadopteerden.  

Onderzoeksteam: W. Tieman, F. Juffer, M.H. van IJzendoorn, M.J. Bakermans-Kranenburg (Universiteit Leiden), F.C. Verhulst, H. Tiemeier, en J. van der Ende (Erasmus MC, Rotterdam)

Laatst Gewijzigd: 10-07-2012