Universiteit Utrecht

Het adoptie onderzoek op de Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht.

Roemeense adoptiekinderen in Nederland (lopend onderzoek)

In dit longitudinale onderzoek wordt het functioneren van Roemeense adoptiekinderen in Nederland in kaart gebracht, de psychosociale problematiek en de hulpverlening die de kinderen genoten hebben. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de belasting van adoptief ouders, de omgang van de omgeving met de problematiek (leerkrachten en hulpverleners) en wordt effectief opvoedingshandelen in kaart gebracht.

Onderzoeksteam: R. Hoksbergen, C.H.A.M. de Rijk  


Poolse adoptiekinderen in Nederland (lopend onderzoek)

In dit onderzoek wordt het functioneren van Poolse adoptiekinderen in Nederland bestudeerd. Hierbij wordt speciaal aandacht geschonken aan het FAS (Foetaal Alcohol Syndroom)  

Onderzoeksteam: R. Hoksbergen, S. Knuiman

Volwassen geadopteerden uit Metera - Griekenland (afgesloten)

Onderzoek naar de ervaringen en aanpassing van volwassen geadopteerden die op jonge leeftijd uit het Griekse kindertehuis Metera werden geadopteerd. Ook de betekenis van afstand en adoptie voor de geadopteerden werd onderzocht.

Onderzoeksteam: Dr. Hester Storsbergen (UU); Prof.dr. Maarten van Son (UU); Prof.dr. Harm ‘t Hart (UU); Prof.dr. Femmie Juffer (UL)  

Kernpublicaties      

Laatst Gewijzigd: 10-07-2012