Wetenschappelijke artikelen

Zoeken naar referenties

De Database 'Referenties Adoptie en Pleegzorg' bevat uittreksels en gegevens van internationale artikelen die van belang zijn voor adoptie en pleegzorg.


Nieuwe referenties

Vanuit de ADOC database worden de referenties gekozen die voor de praktijk of wetenschappelijk (b.v. hoge impact factor) het meest interessant zijn.


Artikelen uitgelicht

Vanuit de ADOC-database van wetenschappelijke artikelen worden de publicaties die voor de praktijk van het meeste belang zijn kort belicht. De publicaties zijn onderverdeeld in rubrieken. Het format wordt op termijn nog gewijzigd, zodat onderwerpen makkelijker terug te vinden zijn.