ADOC Nieuwsbrieven

ADOC Nieuwsbrief najaar 2013

In deze nieuwsbrief vind u onder andere informatie over:

 • De transitie van het ADOC naar kenniscentrum voor zowel adoptie als pleegzorg

 • Hoogtepunten van presentaties uit het ICAR4 congres

 • Resultaten vanuit het onderzoek naar Special Needs adopties uit Taiwan

 • Nieuw onderzoek naar matching in gezinshuizen en pleegzorg

 • Ontwikkeling kennisplatform pleegzorg voor de website van het Nji

  Nieuwsbrief 2013:2


ADOC nieuwsbrief voorjaar 2013

In de eerste nieuwsbrief van 2013, die begin april 2013 is uitgekomen, vind u onder andere informatie over:

 • Adoptie en etniciteit

 • Adoptie en het brein

 • Twee artikelen vanuit Nederlands onderzoek waaruit blijkt dat de sensitiviteit van de moeder belangrijk is voor de gehechtheid van het kind

 • Eerste resultaten vanuit het ADOC onderzoek naar Special Needs

 • Resultaten van een Engels onderzoek naar hoe het gaat met 100 Brits Chinese vrouwen die ruim 40 jaar geleden werden geadopteerd uit Hong Kong.

 • Het methodiek boek 'Gehechtheid in Beeld'.


Nieuwsbrief 2013:1

ADOC nieuwsbrief 2012

De Nieuwsbrief, uitgekomen in november 2012, doet onder andere verslag van twee belangrijke publicaties - beide een samenvatting van een serie artikelen over een onderwerp. De belangrijkste is de uitgave van Monographs of the Society for Research in Child Development van eind 2011: 'Children without permanent parents; research, practice and politics', waarin de effecten van tehuisopvoeding en herstel hiervan worden beschreven door toonaangevende wetenschappers in het veld van adoptie.

De andere is een samenvattend artikel in een reeks van artikelen van Pesonen en Raikkonen, die een groep Finnen hebben gevolgd die tijdens de tweede wereldoorlog een aantal jaar door evacuatie gescheiden waren van hun ouders. Er blijken veel lange termijn effecten op te treden.

Nieuwsbrief 2012

ADOC nieuwsbrief 2011

De in juni 2011 uitgekomen nieuwsbrief gaat bij voorbeeld in op artikelen over afstandsouders en adoptieouders, interactie tussen genen en omgeving en effecten van stress in de vroege jeugd. Ook worden een viertal promoties en een aantal rechterlijke uitspraken besproken. Een serie boeken uitgekomen bij de 'British Association for Adoption and Fostering' worden kort toegelicht. 

ADOC nieuwsbrief Voorjaar 2011

ADOC Nieuwsbrief 2010

ADOC nieuwsbrief 8:1

Laatst Gewijzigd: 19-12-2013