Prof.dr. Femmie Juffer geridderd

Professor dr. Femmie Juffer is bijzonder hoogleraar Studie van Adopties aan de Universiteit van Leiden. Zij heeft de koninklijke onderscheiding 'Officier in de Orde van Oranje Nassau' ontvangen omdat zij in haar werk bijzondere prestaties en verdiensten levert, die uitgaan boven wat normaal gesproken van iemand in een dergelijke functie mag worden verwacht. Het gaat hierbij dus om haar persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Ook de bijdrage die haar werk aan de samenleving levert, zijn meegeteld bij het uitreiken van de onderscheiding.

De Burgemeester van Leiden deelde de onderscheidingen uit. Hij roemde Femmie Juffers kwalitatief uitzonderlijk goede onderzoek, haar vele publicaties en de toepasbaarheid van haar onderzoek voor de samenleving. Hij refereerde naar het vrijwilligerswerk voor Vereniging Wereldkinderen waar Femmie Juffer haar adoptiewerk mee is begonnen, haar bijdragen in organisaties en de vele lezingen die zij in binnen- en buitenland gehouden heeft. Hierbij werd ook het ADOC genoemd, waarvan Prof Femmie Juffer een van de oprichters is en waarvoor zij zich nog steeds inzet.

Het ADOC wil Femmie Juffer van harte feliciteren met deze bijzondere onderscheiding.


Laatst Gewijzigd: 12-07-2012