Conferenties en bijeenkomsten: verslagen

Hier vindt u verslagen van conferenties en bijeenkomsten en van ADOC presentaties uit bijeenkomsten:

EurAdopt conferentie "The relevance of Adoption"

Op 1 en 2 juni organiseerden de Nederlandse leden van Euradopt (Wereldkinderen, Kind en Toekomst en Meiling) de conferentie "The Relevance of Adoption". De eerste dag was gewijd aan de plaats van adoptie in zendende landen en wat andere vormen van opvang doen met kinderen. De tweede dag ging om hoe het gaat met geadopteerden in ontvangende landen. Hiervoor presenteerde Gera ter Meulen (ADOC) een grootscheepse enquête onder Nederlands volwassen interlandelijk geadopteerden over hun tevredenheid met hun leven en met hun adoptie.

Verslag van de conferentie

Verslag van het onderzoek


Powerpoint Adoptie, Puberteit en Privacy

Op 14 november 2013 organiseerden Anneke Vinke en Gera ter Meulen (ADOC) een workshop over het dilemma voor adoptiepubers van openheid of prive houden van een belaste achtergrond. Dilemma's en tips.


ICAR4 7-11 juli 2013

Op 7-11 juli vond de fourth International Conference on Adoption Research - ICAR - plaats in Bilbao, Spanje. De ICAR-congressen zijn ontmoetingsplaatsen voor wetenschappers vanuit de hele wereld, die vanuit hun onderzoek proberen beter te begrijpen wat allemaal speelt bij adoptie. In Bilbao kwamen daarvoor 240 deelnemers uit 26 landen bijeen. 175 bijdragen waren ingediend voor presentatie. De ICAR conferenties worden met name bijgewoond door wetenschappers uit de ontvangende landen, maar de enorme kennisontwikkeling over opgroeien in instituten, pleeggezinnen en adoptiegezinnen is ook zeer zinvol voor beleidsmakers in zowel zendende als ontvangende landen.

Enkele onderzoeksresultaten over bv pleegzorg vs adoptie, medische problematiek bij adoptie, sociale competentie van pubers, stress en gehechtheid.

Zie verder de publicatie met de Engelse samenvattingen

Samenvattingen van ADOC-presentaties


ADOC presentatie EurAdopt bijeenkomst

Op 26 en 27 april 2012 organiseerde EurAdopt voorafgaand aan de 2-jaarlijkse bijeenkomst van haar leden een twee-daagse Conferentie met als onderwerp:"Inter-country Adoption is still an option". In deze open dagen werden effecten van de Haagse Conventie besproken. Gera ter Meulen van het ADOC hield een presentatie over voor adoptie interessante publicaties uit internationale wetenschappelijke tijdschriften van 2010 tot 2012.


Het Benecke 7e jaars Symposium Gehechtheid, 5 juni 2012

Het thema van deze bijeenkomst was het herkennen van vormen van gehechtheid aan de hand van de wetenschappelijke stand van zaken en actuele kennis uit de klinische praktijk en het omgaan met met onveilige patronen tijdens diagnostiek en behandeling. Een verslag van het symposium.


Het 2e SWP hersencongres, 9 oktober 2012

 Het thema van dit congres was: Hersens in voor-en tegenspoed. Over gevolgen van 'early life events' en vroege (chronische) stress voor lichamelijke en geestelijke gezondheid, ouderschap, levensloop en hulpverlening. Een verslag van adoptie-relevante informatie vanuit het congres.


Laatst Gewijzigd: 20-09-2016