Over ADOC

ADOC in liquidatie en stopt per 2017

Wanneer organisaties beslissingen nemen over de levenslange ontwikkeling van kinderen, is het een morele verplichting om optimaal geïnformeerd te zijn. De beslissingen moeten gedragen kunnen worden door de meest recente opvattingen en kennis vanuit de wetenschap (state-of-the-art). Daarom verleende het ADOC 16 jaar 'Knowledge as a service'. Helaas is er niet voldoende financiering om als ADOC voort te bestaan.  Omdat de noodzaak van onderbouwde kennis bij pleegzorg en adoptie blijft bestaan en vanuit het ADOC veel expertise is opgebouwd, heeft de ADOC-coördinator Gera ter Meulen besloten op persoonlijke titel een deel van de werkzaamheden te blijven uitvoeren. Vanaf 2017 vindt u nieuwe informatie op de website van Kennisbureau ter Meulen - voor Pleegzorg en Adoptie . U kunt het Kennisbureau bereiken via contact@kbtermeulen.nl


EurAdopt Conference 'The Relevence of Adoption'

Op 1 en 2 juni 2016 organiseerden de Nederlandse leden van EurAdopt in Utrecht het congres "The Relevance of Adoption - improving the life of children who cannot live with their family". De eerste dag richtte zich op de praktijk in de oorsprongslanden en de tweede dag op de praktijk in de ontvangende landen. Het een interactief congres met veel inbreng van geadopteerden, discussie en resultaten van het onderzoek naar tevredenheid van volwassen geadopteerden.


Wat is ADOC?

Het ADOC beantwoordt vragen over adoptie en pleegzorg vanuit wetenschappelijk onderzoek, door literatuuronderzoek en eigen onderzoek op aanvraag. Via de website en nieuwsflits wordt de praktijk op de hoogte gesteld van de nieuwste wetenschappelijke vindingen, via email en sociaal media worden vragen beantwoord. Hecht u waarde aan de publicaties en onderzoek van het ADOC? Deze kunnen alleen bestaan wanneer voldoende mensen bereid zijn het via een donatie te ondersteunen. Wij stellen uw bijdrage bijzonder op prijs!


Contact

Contacten met het ADOC verlopen via ons e-mail adres of schriftelijk via het postadres.