ADOC in liquidatie en stopt per 2017

Wanneer organisaties beslissingen nemen over de levenslange ontwikkeling van kinderen, is het een morele verplichting om optimaal geïnformeerd te zijn. De beslissingen moeten gedragen kunnen worden door de meest recente opvattingen en kennis vanuit de wetenschap (state-of-the-art). Daarom verleende het ADOC 16 jaar 'Knowledge as a service'. Helaas is er niet voldoende financiering om als ADOC voort te bestaan.  Omdat de noodzaak van onderbouwde kennis bij pleegzorg en adoptie blijft bestaan en vanuit het ADOC veel expertise is opgebouwd, heeft de ADOC-coördinator Gera ter Meulen besloten op persoonlijke titel een deel van de werkzaamheden te blijven uitvoeren.
Vanaf 2017 vindt u nieuwe informatie op de website van Kennisbureau ter Meulen - voor Pleegzorg en Adoptie.
U kunt het Kennisbureau bereiken via contact@kbtermeulen.nl

Het ADOC in liquidatie

Het bestuur van de Stichting ADOC heeft tot zijn grote spijt moeten vaststellen dat ADOC in de huidige vorm niet meer levensvatbaar is en heeft daarom besloten de Stichting ADOC te ontbinden. Daarom is het ADOC vanaf 7 november 2017 in liquidatie. Per januari 2017 staakt ADOC haar werkzaamheden.

Hierbij de brief van het ADOC bestuur met de onderbouwing van het besluit om als ADOC te stoppen.

Brief van het bestuur


Bericht van Gera ter Meulen over doorstart

De Stichting stopt, maar de noodzaak van onderbouwing van kennis en beleid bij pleegzorg en adoptie blijft. Daarom heeft Gera ter Meulen, van 2008 tot 2017 coördinator van het ADOC, besloten om na december 2016 de brugfunctie tussen wetenschap en praktijk over te zullen nemen als zelfstandig bureau. Zij zal u later over de praktische uitwerkingen informeren.

Brief van Gera ter Meulen: waarom dit besluit? 

Goede wensen voor 2017

Wat betekent het voor u als geïnteresseerde?

  • De website blijft in zijn huidige vorm de komende jaren bestaan, maar zal niet meer geactualiseerd  worden. Via de site blijft u daarmee toegang behouden tot de al gepubliceerde artikelen en publicaties.
  • De Nieuwsflits zoals u gewend bent te ontvangen, zal niet meer vanuit het ADOC worden verstuurd. Het adressenbestand van ADOC waarin uw emailadres staat opgenomen, vervalt met ingang van 1 januari 2017 in zijn geheel. Wilt u zichzelf afmelden, dan kunt u dat via onderstaande link doen. 
  • Het emailadres zal met ingang van 1 januari 2017 niet meer worden gebruikt.

 Zodra meer bekend is over gegevens en activiteiten van het Kennisbureau van Gera ter Meulen, zal hiernaar verwezen worden.

 Gedurende de komende periode zal de aandacht van het ADOC en van het Kennisbureau vooral uitgaan naar de wetenschappelijke publicaties van de resultaten van de ADOC projecten 'Tevredenheid van volwassen interlandelijk geadopteerden' en 'Adopties uit Taiwan, met focus op Special Needs'. Op basis hiervan zullen ook toegankelijker publicaties worden geschreven.

Ook zal gedurende de komende maanden het project 'Methodisch Matchen', samen met Nji en Gezinspiratieplein, worden afgemaakt. Hier is het ADOC nu nog in samenwerking met AGP, Universiteit Leiden, bezig met het verzamelen en verwerken van de laatste gegevens van een onderzoek hoe de nieuw ontwikkelde methodiek "Methodisch Matchen" werkt in de praktijk.

Laatst Gewijzigd: 28-03-2017