EurAdopt Conference 'The Relevence of Adoption'

Op 1 en 2 juni 2016 organiseerden de Nederlandse leden van EurAdopt in Utrecht het congres "The Relevance of Adoption - improving the life of children who cannot live with their family". De eerste dag richtte zich op de praktijk in de oorsprongslanden en de tweede dag op de praktijk in de ontvangende landen. Het een interactief congres met veel inbreng van geadopteerden, discussie en resultaten van het onderzoek naar tevredenheid van volwassen geadopteerden.

Verslag van de Conferentie

In deze internationale conferentie werd in een breed kader geschetst welke rol adoptie kan spelen voor kinderen die niet bij hun familie kunnen wonen. Op 1 juni werd ingegaan op de rol die adoptie in zendende landen speelt, welke opties er voor kinderen zijn en welke effecten ze hebben. Op twee juni verdiepten de aanwezigen zich in de behoeftes van geadopteerden na adoptie. Het congres werd bijgewoond door 250 deelnemers uit meer dan 25 landen, waaronder 35 vertegenwoordigers van Centrale Adoptie Autoriteiten uit 10 landen.  Toonaangevende wetenschappers zullen presenteerden wat vanuit wetenschap bekend is. De lezingen werden afgewisseld met interacties met een 'adoptiedriehoekpanel', bestaand uit geadopteerden, een adoptieouder en een afstandsmoeder, en actieve interactie met de zaal. Ook zullen de resultaten van een speciaal voor deze conferentie ontwikkeld onderzoek over de tevredenheid van volwassen Nederlandse interlandelijk geadopteerden gepresenteerd worden.

Programma 

Verslag van de conferentie

Presentaties en panelverslagen


Laatst Gewijzigd: 27-06-2016