Nieuws

‘Gun jongeren in pleegzorg blessuretijd’

Als pleegkinderen achttien jaar worden, zijn ze voor de wet volwassen. De jeugdhulp en pleegzorgvergoeding stoppen en er moet van alles geregeld worden. De achttiende verjaardag is daarmee een belangrijke markering in het leven van pleegkinderen. Dit gegeven is de aanleiding voor het boek 18 x 18. Pleegkinderen op de drempel.


Hoe zien uw kinderen mensen van een andere afkomst?

Op welke kenmerken letten jonge kinderen eigenlijk als ze mensen groeperen? Wat zegt dat over hun mening over bepaalde mensen en heeft hun achtergrond iets te maken met wat ze weten en denken over andere groepen mensen? Heeft u een kind van 6, 7 of 8 jaar oud? Help ons inzicht te krijgen in de manier waarop kinderen mensen indelen en beoordelen.


Ouders leren kinderen genderstereotypen

Zowel vaders als moeders geven hun kinderen op subtiele wijze informatie over genderstereotypen in gesprekken over emoties met hun kinderen. Dat blijkt uit het onderzoek van Lotte van der Pol. Promotie 25 november.


Het verschil tussen vaderen en moederen

Moeders zijn gemiddeld beter in staat om hun gedrag af te stemmen op de behoeften van hun kinderen dan vaders. Dit is een van de bevindingen van Liesbeth Hallers-Haalboom in haar promotieonderzoek naar de opvoedpraktijk in gezinnen met twee kinderen.


De gehechtheidstheorie van Bowlby én Ainsworth

Gezinspedagoog Lenny van Rosmalen toont in haar proefschrift 'From Security to Attachment' aan dat de Gehechtheidstheorie van John Bowlby, een Brits psychiater - voor een groot deel afkomstig is van Mary Ainsworth, Amerikaans psycholoog en collega van Bowlby. Ainsworth heeft veel onderdelen van de Security Theory van William Blatz ingebracht en dit is nog duidelijk te zien in de gehechtheidstheorie. 


Rodrigo Cárcamo verdient de Dissertatieprijs

De winnaar van de Dissertatieprijs 2012-2014 is Rodrigo Cárcamo met zijn proefschrift 'Childcare in Chile. The role of ethnicity and socioeconomic inequalities.' Het proefschrift geeft een historisch overzicht van opvoeden en opgroeien in Chili en beschrijft een serie empirische studies die in Chili werden uitgevoerd.


Femmie Juffer wint Prijs Maatschappelijke Dienstverlening

Femmie Juffer heeft met haar allesomvattende onderzoek naar adoptie en pleegzorg op een positieve manier invloed uitgeoefend op o.a. complexe rechterlijke uitspraken binnen de Nederlandse rechtsstaat. Vanwege deze maatschappelijke impact verdient prof. dr. Femmie Juffer de Prijs Maatschappelijke Dienstverlening 2011-2014.


Bloeit door ingrijpen het vadergevoel op?

Hormonale veranderingen bereiden vrouwen tijdens hun zwangerschap voor op het ouderschap. Bij vaders is dat niet of minder het geval. Kunnen we vaders sensitiever maken voor hun baby door een gedragsgerichte interventie of door het toedienen van hormonen? Hoogleraar gezinspedagogiek Marian Bakermans-Kranenburg gaat het onderzoeken met een ERC Advanced Grant.


Jongste kind socialer door oudere broer of zus

Kinderen met een oudere broer of zus zijn op 3-jarige leeftijd verder in hun sociale ontwikkeling dan de oudste kinderen op deze leeftijd. Dat concludeert promovenda Sheila van Berkel na een onderzoek onder 390 gezinnen. Promotie 10 maart.


Temperament belangrijke voorspeller van probleemgedrag

Anja van der Voort toont in haar proefschrift aan dat temperament een belangrijke voorspeller is van probleemgedrag. Sensitief ouderschap kan echter een beschermende rol spelen in de ontwikkeling van probleemgedrag in de adolescentie. Deze bevindingen sluiten aan bij eerder onderzoek waaruit bleek dat sensitief ouderschap ook op andere terreinen van de kinderlijke ontwikkeling, zoals sociale vaardigheden, van belang is.  


FSW in stelling: psycholoog Fenna Poletiek reageert

Een psychologische invalshoek op de stelling van pedagoog Mariëlle Prevoo over tweetaligheid. Fenna Poletiek: 'Het gaat niet om tweetaligheid, maar om taligheid! Handig zijn met taal draagt bij aan een goed gevoel, goed verstand en goede contacten bij iedereen, jong en oud, met willekeurig welke achtergrond.'


Hoe zorg je ervoor dat baby’s groenten gaan eten?

NWO heeft vanuit het programma Food, Cognition and Behaviour een subsidie van 700.000 euro toegekend aan dr. Shelley van der Veek en prof.dr. Judi Mesman van het Centrum voor Gezinsstudies voor onderzoek naar het hoe en wat van de overgang van melk naar vast voedsel. Hoe zorg je er namelijk voor dat een baby die vast voedsel begint te eten groenten accepteert?