Temperament belangrijke voorspeller van probleemgedrag

Anja van der Voort toont in haar proefschrift aan dat temperament een belangrijke voorspeller is van probleemgedrag. Sensitief ouderschap kan echter een beschermende rol spelen in de ontwikkeling van probleemgedrag in de adolescentie. Deze bevindingen sluiten aan bij eerder onderzoek waaruit bleek dat sensitief ouderschap ook op andere terreinen van de kinderlijke ontwikkeling, zoals sociale vaardigheden, van belang is.  

Anja van der Voort promoveerde 27 november jl. op het onderzoek 'The importance of sensitive parenting'. Zij onderzocht of sensitief ouderschap een beschermende rol speelt in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Hiervoor bestudeerde zij de ontwikkeling van 160 adoptiekinderen. De kinderen werden allemaal geadopteerd toen ze jonger dan 6 maanden waren en samen met hun adoptieouders zijn ze gevolgd van de vroege kindertijd tot in de jongvolwassenheid.

Bevindingen
Uit het onderzoek kwam naar voren dat temperament een belangrijke voorspeller is van probleemgedrag. Meer sensitiviteit van moeders met kleine kinderen gaat bovendien samen met minder geremd gedrag van die kinderen tijdens de adolescentie. Minder geremde adolescenten laten op hun beurt minder internaliserende problemen - zoals teruggetrokken gedrag- zien. Sensitiviteit van de moeder in de adolescentiefase voorspelt minder regelovertredend gedrag van de adolescent.


Meer informatie

 

 

Laatst Gewijzigd: 19-12-2014