Over Algemene en Gezinspedagogiek

De afdeling verzorgt onderwijs in alle fasen van de bachelor-, master- en research masteropleiding. Naast inleidende vakken, worden door de afdeling ook bijzondere onderwerpen zoals culturele en historische pedagogiek en gezinspedagogiek in al haar facetten onderwezen.Daarnaast neemt de afdeling AGP het overgrote deel van het onderwijs in de methoden van onderzoek en statistiek voor haar rekening. In de master- en research masterfase komen op het inhoudelijk en het methodisch vlak allerlei specialistische cursussen aan de orde.

Meer informatie
Bezoek de e-Studiegids

Onderzoek

De onderzoekslijnen van het Centrum voor Gezinsstudies van de afdeling AGP hebben algemene erkenning gekregen zowel in binnen- als buitenland: 

  1. 'Program for Emotion regulation and Attachment Research in Leiden (PEARL) onderzoekt de rol van de ouders en andere verzorgers bij de ontwikkeling van kinderen;
  2. Daarnaast is er een belangrijke historisch-theoretisch getinte lijn (Historische pedagogiek (English)) met een sterke interesse in de Russische bijdragen aan de pedagogiek en ontwikkelingspsychologie.

Meer informatie

Laatst Gewijzigd: 09-02-2016