PMTO training

PMTO voor ouders van kinderen met gedragsproblemen bij het Ambulatorium van de Universiteit Leiden.

Een grote mond geven. Niet luisteren. Ruzies met broertjes en zusjes, ouders , leeftijdsgenoten… Elk kind laat weleens dwars en driftig gedrag zien, maar bij sommige kinderen zorgt dit voor grote problemen, zowel thuis, op school en in de buurt.

Wat kunt u daar als ouder aan doen? Hoe zorgt u ervoor dat het thuis en op school, en met uw kind, beter gaat? Parent Management Training Oregon (PMTO) helpt ouders om weer grip te krijgen op het gedrag van hun kind.


Voor wie?

Het Ambulatorium biedt momenteel PMTO aan voor ouders van jongens tussen de 8 en 12 jaar met gedragsproblemen. De training is bedoeld voor jongens met opstandig, oppositioneel en impulsief gedrag, zoals niet luisteren, liegen en snel boos of driftig worden.

Wat is PMTO?

PMTO is een trainingsprogramma met als doel: ouders sterker maken in de opvoeding van hun kind. De behandeling is in Amerika ontwikkeld en gaat er vanuit dat ouders de belangrijkste leraren zijn in het leven van hun kind. Middels individuele sessies met ouders die wekelijks plaatsvinden op het Ambulatorium in Leiden wordt op een actieve manier aandacht besteed aan effectieve opvoedingsstrategieën (zoals duidelijke instructies, aanmoediging, grenzen stellen, toezicht houden, positieve betrokkenheid en problemen oplossen). Ook tussen de bijeenkomsten is er telefonisch contact met de therapeut. Deze training is een van de best onderzochte interventies en is zeer effectief gebleken. Ouders geven aan dat hun kind beter luistert, het thuis weer gezelliger is en het kind socialer gedrag laat zien op school. Bovendien voelen ouders zich beter nu ze de opvoeding beter aankunnen.

Voor deze training is er op dit moment GEEN wachtlijst.

Het onderzoek

In samenwerking met het Ambulatorium zijn de Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht een onderzoek gestart naar PMTO. Dit onderzoek kijkt naar factoren die samenhangen met agressief en antisociaal gedrag bij kinderen, en de invloed van deze factoren op de behandeluitkomst. Een beter inzicht in het ontstaan en voortduren van agressief en antisociaal gedrag en factoren die bijdragen aan behandelsucces, maakt een betere aansluiting mogelijk tussen kind en behandeling. Zodra ouders en hun kind in aanmerking komen voor PMTO, worden zij uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek.

Deelname aan onderzoek houdt in dat kinderen anderhalve dag worden onderzocht op de Universiteit Leiden. Ouders worden ook gevraagd op de eerste dag een aantal vragenlijsten in te vullen. Na ongeveer een halfjaar, en na ongeveer anderhalf jaar, vragen wij ouders opnieuw een aantal vragenlijsten in te vullen en wordt het kind opnieuw kort onderzocht.

Praktische zaken

Voor deelname aan de PMTO training is een formele verwijzing nodig. Dit kan een verwijsbrief van een (huis)arts, van de indicatiecommissie van Bureau Jeugdzorg of van een andere (Geestelijke) Gezondheidszorginstelling of medische specialist zijn. Ouders kunnen zich aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier van het Ambulatorium of telefonisch op maandag, dinsdag, woensdag tussen 9:00 en 13:00 uur (071-527 4063).

Meer weten?

Wilt u meer weten? U kunt altijd contact met ons opnemen. Mail ons: Floor Sauter of Frederiek Halbertsma of bel ons: 071 527 4060.

U leest meer informatie over PMTO op de website van het PMTO.

Laatst Gewijzigd: 09-02-2016