Nieuws

Conferentie ‘Daarom is geen reden!' 10 jaar onderzoek naar talent

Op de conferentie ‘Daarom is geen reden!’ op 7 oktober in Burgers' Zoo presenteren de universiteiten van TalentenKracht hun uitkomsten. Naast inzichten biedt de conferentie handvatten en materialen om zelf mee aan de slag te gaan, zoals leer- en speelmateriaal dat de nieuwsgierigheid prikkelt en de neurocognitieve vaardigheden van kinderen stimuleert. Een must voor (toekomstige) leerkrachten, schoolleiders en pedagogische medewerkers!


Subsidie voor 'De eerste 30 miljoen woordjes’

Orthopedagogen Adriana Bus, Carienke Kegel en Heleen van den Berg hebben van de gemeente Leiden een subsidie van €120.000 gekregen voor het project ‘De eerste 30 miljoen woordjes’. Met dit project willen zij het taalaanbod dat jonge kinderen krijgen, verbeteren.


8 november 2014: P-congres, duurzaamheid in de zorg

De jeugdhulp wijzigt grondig. Vanaf 2015 worden de gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Deze transitie moet samengaan met transformatie, een inhoudelijke omslag in de jeugdzorg. Wat betekent deze transformatie voor professionals in de jeugdzorg? - het thema van het P-congres, het congres voor Pedagogiek, Psychologie en Psychiatrie.


'Fleischner Career Leadership Award 2014' voor Christine Espin

Prof.dr. Christine Espin (Pedagogische Wetenschappen) heeft de 'Fleischner Career Leadership Award 2014' toegekend gekregen vanwege haar leiderschap en vakkundigheid op het gebied van leerproblemen. De prijs is 10 april jl. uitgereikt en bestond uit een gedenkplaat en een stipendium van 500 dollar.


Voorlezen: een app kan het ook

Voor kinderen is het niet alleen leuk om apps te gebruiken, het kan ook heel nuttig zijn voor hun taalontwikkeling. Pedagoge Daisy Smeets onderzocht welke kenmerken in prentenboeken-apps waardevol zijn om de woordenschat van vier- en vijfjarigen te vergroten zonder dat daar een ouder of leerkracht bij te pas komt. Promotie op 20 december.


Subsidie voor Kunst van Lezen

Met een subsidie van 200.000 euro kunnen de Leidse pedagogen Adriana Bus en Maria de Jong, samen met promovendi Thijs Nielen en Glenn Gordon Smith, onderzoeken hoe de negatieve cirkel van weinig lezen, afnemende leesvaardigheid en steeds minder animo om te lezen kan worden doorbroken. 


Maand van de Mediaopvoeding

Mediawijzer.net lanceert in mei de campagne: Media-Ukkies. Een maand vol concrete handreikingen hoe ouders hun media-ukkie kunnen helpen om op een goede en bewuste manier alle kansen te benutten die media bieden. Met handige tips, de MQ-test: de mediawijsheid-test voor ouders en de verkiezing voor de beste media voor ukkies.


$1.5 miljoen voor onderzoek naar leesproblemen

Prof.dr. Christine Espin, prof.dr. Paul van den Broek (beiden Pedagogische Wetenschappen) hebben samen met prof.dr. Kristen McMaster (University of Minnesota) $1.5 miljoen ontvangen om problemen in begrijpend lezen te bestuderen.


Congres Netwerk Leerproblemen

Op 15 november organiseert het Netwerk Leerproblemen Vlaanderen (de voormalige Stichting Leerproblemen) een congres rond het thema ‘leerproblemen in het secundair onderwijs’, met een mix van opiniërende, wetenschappelijke en praktijkgerichte bijdragen. 


Christine Espin fellow IARLD

De 'International Academy for Research in Learning Disabilities' (IARLD) heeft mw. prof.dr. C.A. (Christine)  Espin (Orthopedagogiek/ Leerproblemen) benoemd tot fellow.