Servicedesk FSW

De Servicedesk FSW is onderdeel van de facilitaire dienst en dient ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Voor medewerkers is de Servicedesk FSW centrale vraagbaak, informatiepunt en leverancier van tal van diensten en produkten.

Servicedesk FSW website


Laatst Gewijzigd: 11-09-2017