Nieuws

PhD-enquête bij Pedagogische Wetenschappen

Alle promovendi konden afgelopen maand een anonieme enquête invullen, zodat het instituutsbestuur en de afdelingsvoorzitters beter zicht hebben op de behoeften en verwachtingen over de werkomgeving en werkomstandigheden. Uit gesprekken met individuele promovendi en uit het verslag van de vertrouwenspersoon blijkt dat er nog een wereld te winnen valt.


Marianne van Dijken over de Tripple-S R conferentie

The Tripple-S R - hét congres waar onderzoekers die aan taalontwikkeling en lezen werken, halsreikend naar uitkijken - werd afgelopen juli gehouden in Portugal. Voor de afdelingen op FSW die zich met dit onderwerp bezighouden lekker dichtbij en een goede gelegenheid om het lopende onderzoek te bespreken met collega-professionals. Een verslag van orthopedagoog Marianne van Dijken.


Kees de Brabander verdient Prijs Beste Publicatie

Kees de Brabander - Onderwijsstudies - verdient de Prijs Beste Publicatie binnen het Instituut Pedagogische Wetenschappen voor zijn artikel ‘Towards a unified theory of task-specific motivation’, verschenen in Educational Research Review. In deze publicatie verbindt hij alle bestaande theorieën over taakspecifieke motivatie tot een geïntegreerd model, waarmee hij een grote stap heeft gezet in het veld van de onderwijskunde.


Orthopedagoog Adriana Bus koninklijk onderscheiden

Orthopedagoog Adriana Bus is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Zij ontving de onderscheiding uit handen van de Leidse burgemeester Henri Lenferink tijdens de Algemene Gelegenheid in de Hooglandse Kerk. De decoranda werd geprezen om haar wetenschappelijke verdiensten in de orthopedagogiek.


Facultair beleidsplan 2016-2020

Het nieuwe beleidsplan verwoordt de missie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) om de verwevenheid van onderzoek, onderwijs en impact te stimuleren en in te spelen op maatschappelijke vraagstukken


Vernieuwde externe website 10 december live

Op 10 december is het eerste deel van de vernieuwde website live gegaan. De homepage, de websites van faculteiten en de rubrieken Over ons, Onderzoek, Wetenschappers, Nieuws en Agenda zijn gewijzigd. Vraag & antwoord over de vernieuwingen van de site.


De Brabander en Martens winnen Earli Outstanding Publication Award 2015

Op de tweejaarlijkse conferentie van de European Association for Learning and Instruction (Earli) op Cyprus hebben dr. Kees de Brabander en prof. dr. Rob Martens, beiden - eertijds - verbonden aan de afdeling Onderwijsstudies van het instituut Pedagogische Wetenschappen met hun artikel "Towards a unified theory of task-specific motivation” (Educational Research Review, 11, 27-44) de Earli Outstanding Publication Award 2015 gewonnen.


Kind met zieke ouder is vaker onveilig gehecht

Kinderen van patiënten met een erfelijke aandoening hebben vaker negatieve jeugdervaringen en zijn vaker onveilig gehecht dan kinderen van gezonde ouders. Dat blijkt uit onderzoek van Luciënne van der Meer - Geneeskunde/LUMC.


Oevre Award voor Monique Boekaerts

Monique Boekaerts heeft bij de opening van het tweejaarlijkse congres van de European Association for research on Learning and Instruction (EARLI) in Limassol op Cyprus de EARLI Oevre Award gekregen.


De gehechtheidstheorie van Bowlby én Ainsworth

Gezinspedagoog Lenny van Rosmalen toont in haar proefschrift 'From Security to Attachment' aan dat de Gehechtheidstheorie van John Bowlby, een Brits psychiater - voor een groot deel afkomstig is van Mary Ainsworth, Amerikaans psycholoog en collega van Bowlby. Ainsworth heeft veel onderdelen van de Security Theory van William Blatz ingebracht en dit is nog duidelijk te zien in de gehechtheidstheorie. 


Femmie Juffer wint Prijs Maatschappelijke Dienstverlening

Femmie Juffer heeft met haar allesomvattende onderzoek naar adoptie en pleegzorg op een positieve manier invloed uitgeoefend op o.a. complexe rechterlijke uitspraken binnen de Nederlandse rechtsstaat. Vanwege deze maatschappelijke impact verdient prof. dr. Femmie Juffer de Prijs Maatschappelijke Dienstverlening 2011-2014.


Conferentie Begrijpend lezen - Over lezen in het digitale tijdperk

Onderwijspraktijk en wetenschap in wisselwerking over lezen in het digitale tijdperk: ons leesgedrag verandert. Dat geldt ook voor scholieren. Hoe verhoudt het leesgedrag zich tot het onderwijsaanbod? We weten dat lezen een complexe vaardigheid is waaraan veel aandacht wordt besteed en dat deze vaardigheid onontbeerlijk is voor een succesvolle (school)loopbaan in onze informatiesamenleving. Daarom organiseert het Kenniscentrum Begrijpend Lezen op woensdag 30 september 2015 de conferentie Begrijpend lezen.


Rodrigo Cárcamo verdient de Dissertatieprijs

De winnaar van de Dissertatieprijs 2012-2014 is Rodrigo Cárcamo met zijn proefschrift 'Childcare in Chile. The role of ethnicity and socioeconomic inequalities.' Het proefschrift geeft een historisch overzicht van opvoeden en opgroeien in Chili en beschrijft een serie empirische studies die in Chili werden uitgevoerd.