Cursus ‘Subsidie aanvragen bij de EU’ die niemand mag missen

Hoe schrijf je een succesvolle aanvraag voor subsidie uit het 7e, en straks het 8e Kaderprogramma van de Europese Unie? De Ier Sean McCarthy heeft een opmerkelijk methode  ontwikkeld om dat uit te leggen. Op 7 oktober komt hij op verzoek van LURIS cursus geven bij de Universiteit Leiden.

‘Ga Europees’

De Europese onderzoeksruimte wordt steeds belangrijker en dus ook de internationale samenwerking tussen universiteiten. De Europese Unie heeft al enkele tientallen jaren een aanzienlijk – en groeiend - budget beschikbaar om onderzoek en samenwerking op onderzoeksgebied in de EU te stimuleren. Dit is ingebed in de zogenoemde Kaderprogramma’s waarvan momenteel het 7e loopt. Het Kaderprogramma stimuleert enerzijds excellente individuele wetenschappers en anderzijds de vorming van grote Europese netwerken. Ook worden telkens inhoudelijke thema’s aangewezen.


Meer concurrentie, hogere kwaliteit

Onderzoekers aan de Universiteit Leiden doen volop mee aan succesvolle aanvragen; de inkomsten vanuit de Kaderprogramma's neemt toe. Inmiddels komt bijna 20% van de 2e en 3e geldstroom inkomsten uit Europa. LURIS werkt er op allerlei manieren hard aan om de Leidse universitaire gemeenschap zodanig te ondersteunen dat zoveel mogelijk geld uit alle mogelijke subsidiebronnen naar Leiden stroomt. ‘Maar andere universiteiten zitten ook niet stil’, zegt Groeninx. ‘Bijna allemaal hebben ze een voorziening zoals LURIS, zij het niet overal hetzelfde georganiseerd. Feit is dat over de hele linie, ook internationaal, de concurrentie steeds zwaarder wordt en dat de kwaliteit van de aanvragen dus omhoog moet.’

Papierwinkel

Sean McCarthy.

Sean McCarthy.

Een Europese aanvraag indienen is geen sinecure. Wetenschappers ervaren het vooral als een enorme papierwinkel en dat weerhoudt sommige ervan een aanvraag in te dienen. Management en administratie van Europese samenwerkingsprojecten zijn complex en bureaucratisch maar men kan het leren. Vandaar dat LURIS ondersteuning biedt, onder meer in de vorm van de cursus What you always wanted to know about the European Research Programmes!


Senior wetenschapper

Drs. Anna Groeninx, coördinator EU bij LURIS: ‘Een deel van het programma wordt gewijd aan de achtergronden van en de invloeden op de Kaderprogramma’s. Dat is een politiek verhaal. De gedachte is dat je betere voorstellen kunt schrijven als je begrijpt waarom de Kaderprogramma’s er zijn en hoe ze tot stand komen.’ Groeninx noemt dit de ‘pre-award’-fase. Dit deel van de cursus is gericht op vooral de wetenschapper, nadrukkelijk ook op de senior-wetenschapper die ‘Europees wil gaan’.

Groeninx verzekert dat McCarthy zijn verhaal met een smakelijk Iers accent en veel humor zal opdissen.

Nieuwe accenten

De Kaderprogramma’s hebben een cyclus van zeven jaar. Ze vallen uiteen in een gedeelte dat individueel talent een steun in de rug geeft – het Marie Curie-programma en de ERC Grants – en een deel waar Europese onderzoek samenwerking vereist is  Het 7e Kaderprogramma – budget: 55 miljard euro - loopt in 2013 af waarna in 2014 het 8e, met hopelijk een hoger budget, van start gaat.  Een aardschok zal het 8e Kaderprogramma niet teweegbrengen, het gaat eerder om verschuivingen van thema’s en accenten.

LERU

Drs. Anna Groeninx: 'Je kunt een betere aanvraag schrijven als je meer over de achtgerond van de Kaderprogramma's weet.'

Drs. Anna Groeninx: 'Je kunt een betere aanvraag schrijven als je meer over de achtgerond van de Kaderprogramma's weet.'

Groeninx benadrukt het belang van LERU, het Europese netwerk van 22 research-universiteiten, waaronder de Leidse, dat een actieve lobby van Kaderprogramma’s heeft gezet: ‘De LERU is nu bijvoorbeeld sterk aan het aandringen op vereenvoudiging van de procedures en de administratieve rompslomp. En daar wordt goed naar geluisterd.’


Europa 2020

Je voelt al een beetje welke kant het uitgaat met het 8e Kaderprogramma’, zegt Groeninx, die samen met haar collega’s van andere universiteiten een informatie netwerk onderhoudt. ‘Er worden op het moment allerlei consultatierondes gehouden. De eerste bouwstenen zijn bekend zoals de visie neergelegd in Europa 2020.  Hierin worden een aantal Flagships genoemd waarin universiteiten een rol zullen krijgen zowel op het gebied van onderzoek als op het gebied van onderwijs. Naar verwachting komt er een programma  waarmee onder meer joint doctorates worden gestimuleerd.’ De Nederlandse Wet op het Hoger Onderwijs en Onderzoek is recentelijk al zodanig aangepast dat nationale én internationale joint doctorates mogelijk zijn, dat wil zeggen dat een promovendus aan twee universiteiten tegelijkertijd kan promoveren.

Innovation Union

Een ander belangrijke Flagshipuit EUROPA 2020 is Innovation Union. Met dit programma wordt het belang benadrukt van onderzoek en innovatie en het versterken van samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, onderzoek en innovatie. Groeninx: ‘Leiden heeft hierop geanticipeerd door met Medical Delta, een succesvolle samenwerking op het gebied van medische technologie tussen de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam, het Europese Health Ties op te zetten, een Europees netwerk dat kennisregio’s met elkaar verbindt op hetzelfde terrein.’

Links

Laatst Gewijzigd: 22-09-2010