PhD-enquête bij Pedagogische Wetenschappen

Alle promovendi konden afgelopen maand een anonieme enquête invullen, zodat het instituutsbestuur en de afdelingsvoorzitters beter zicht hebben op de behoeften en verwachtingen over de werkomgeving en werkomstandigheden. Uit gesprekken met individuele promovendi en uit het verslag van de vertrouwenspersoon blijkt dat er nog een wereld te winnen valt.

Onderwerpen die in de enquête aan de orde kwamen, zijn onder meer:

  • het persoonlijk ontwikkelingsplan;
  • diversiteit op de werkvloer;
  • scholing voor en begeleiding bij het geven van onderwijs;
  • supervisie bij het wetenschappelijke onderzoek.
De bedoeling is dat deze enquête regelmatig opnieuw wordt uitgezet en de resultaten worden zo snel mogelijk teruggekoppeld binnen het instituut.


Laatst Gewijzigd: 04-04-2017