FSW in stelling: pedagoog Mariëlle Prevoo

"Waardering en ondersteuning van de etnische taal kan positief bijdragen aan het sociaal-emotioneel en cognitief functioneren van kinderen met een immigrantenachtergrond, en aan de ontwikkeling van de meerderheidstaal."

Promotieonderzoek over tweetaligheid

De bovenstaande stelling hoort bij het proefschrift:

'Bilingualism is more than just the sum of two parts: The family context of language development in ethnic minority children'

Mariëlle Prevoo richtte haar onderzoek op de rol van het gezin in de taalontwikkeling van tweetalige kinderen met een immigrantenachtergrond. Deze kinderen groeien op met de taal van het land van herkomst – de etnische taal – én de taal van het land waarin ze wonen – de meerderheidstaal.


Mariëlle Prevoo zet bevindingen uiteen

Mariëlle Prevoo

Mariëlle Prevoo


Taalvaardigheid

Uit de resultaten blijkt dat taalvaardigheid in zowel de etnische als de meerderheidstaal de ontluikende geletterdheid van tweetalige kinderen met een migrantenachtergrond bevordert. Als de meerderheidstaal steeds meer gebruikt wordt, kan dat het behoud van de etnische taal echter bemoeilijken.

Onze resultaten tonen aan dat moeders de meerderheidstaal steeds vaker gebruiken naarmate hun kinderen ouder worden. Deze toename is sterker als de kinderen naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf gaan en als het gezin in een buurt woont met weinig niet-westerse immigranten.

Bij veelvuldig gebruik kan de etnische taal als basis dienen voor de ontwikkeling van de meerderheidstaal, zoals onze resultaten laten zien. Kinderen kunnen hun kennis van de etnische taal gebruiken bij het leren van de meerderheidstaal.

Etnische identiteit
Uit eerder onderzoek blijkt bovendien dat de etnische taal belangrijk is voor het vormen van een etnische identiteit en voor het communiceren met familieleden. In beleid en interventies gericht op verbetering van de taalvaardigheid en schoolprestaties van tweetalige kinderen met een migrantenachtergrond, moet daarom de etnische taal niet uit het oog worden verloren.


Meer weten

Samenvatting van het proefschrift
Download het volledige proefschrift op Leiden Repository

Medewerkerspagina van Mariëlle Prevoo

Creatief feuilleton

'FSW in stelling' is een creatief feuilleton dat de verschillende meningen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden laat zien. Een promovendus verdedigt een stelling uit zijn of haar proefschrift en sociale wetenschappers van de verschillende instituten laten om beurten hun licht erover schijnen.

Deze maand

  • Stelling van pedagoog Mariëlle Prevoo over tweetaligheid.
  • Reactie psycholoog Fenna Poletiek: 'Het gaat niet om tweetaligheid, maar om taligheid!'
  • Reactie cultureel antropoloog Marieke Slootman: 'Is er ruimte voor de etnische identiteit, dan is het gemakkelijker om zich als Nederlands te identificeren'
  • Reactie politicoloog Floris Mansvelt Beck: 'Het is de afgelopen jaren niet gelukt het streven 'integratie met behoud van eigen identiteit' te vertalen naar effectief beleid'

Omslag proefschrift Mariëlle Prevoo

Omslag proefschrift Mariëlle Prevoo

Laatst Gewijzigd: 27-11-2014