'Open Research Area Plus' subsidie voor Judi Mesman

Aan Judi Mesman (Pedagogische Wetenschappen) is een onderzoekssubsidie van € 250.000 toegekend door het 'Open Research Area Plus', voor het Nederlandse deel van een driejarige internationale studie naar vroege stress en kwaliteit van de opvoeding als voorspellers van executieve functies van kinderen in de eerste levensjaren.


Relatie vroege risicofactoren en ontwikkeling van executieve functies

In dit onderzoek zullen vroege risicofactoren zoals traumatische levensgebeurtenissen, armoede, en pre- en postnatale stress bij moeders en vaders worden bestudeerd in relatie tot de ontwikkeling van executieve functies van kinderen in de eerste twee levensjaren. Verschillende aspecten van de ouder-kind relatie en stress reactiviteit van het kind worden onderzocht als potentiële verklarende mechanismen.

De studie wordt uitgevoerd in drie landen (Nederland, Engeland, en de Verenigde Staten) die verschillen in de gewoontes rond zwangerschap en bevalling, de mate waarin jonge ouders recht hebben op ouderschapsverlof, en de rolverdeling tussen moeders en vaders als het gaat om babyverzorging.

Met deze studie willen de onderzoekers dan ook nagaan hoe robuust de resultaten zullen zijn tegen deze verschillende socioculturele achtergronden.

De trekkers

De trekkers in de drie betrokken landen brengen ieder specifieke relevante expertise mee:

  • Prof. Claire Hughes (Cambridge University) is expert op het gebied van executieve functies bij jonge kinderen,

  • Prof. Clancy Blair (New York University) heeft expertise op het gebied van neurobiologische invloeden op executieve functies en de rol van armoede, en

  • Prof. Judi Mesman (Universiteit Leiden)  is expert op het gebied van gestandaardiseerde observaties van ouder-kind interacties en cross-cultureel onderzoek.

Laatst Gewijzigd: 06-02-2014