Rodrigo Cárcamo promoveert op kinderopvang in Chili

Rodrigo Cárcamo Leiva promoveerde op 17 juni op het proefschrift ‘Childcare in Chile: The Role of Ethnicity and Socioeconomic Inequalities’. Promotoren waren prof. dr. Rien van IJzendoorn en prof. dr. René van der Veer. Co-promotor was dr. Harriet Vermeer.

Cárcamo onderzocht de hechtingsrelatie tussen moeder en kind in het licht van woonomgeving en etniciteit in Chili. Hij vergeleek Mapuche met niet-Mapuche. Mapuche is de grootste etnische groep in Chili. De resultaten tonen aan dat de verschillen tussen de twee etnische groepen erg klein zijn 

Lees de samenvatting van 'Childcare in Chile: The Role of Ethnicity and Socioeconomic Inequalities’


Zie ook

Laatst Gewijzigd: 30-06-2014