Hoe zorg je ervoor dat baby’s groenten gaan eten?

NWO heeft vanuit het programma Food, Cognition and Behaviour een subsidie van 700.000 euro toegekend aan dr. Shelley van der Veek en prof.dr. Judi Mesman van het Centrum voor Gezinsstudies voor onderzoek naar het hoe en wat van de overgang van melk naar vast voedsel. Hoe zorg je er namelijk voor dat een baby die vast voedsel begint te eten groenten accepteert?

‘The what and how of weaning’

De subsidie is toegekend voor het project ‘The what and how of weaning’ dat in samenwerking met de Universiteit van Wageningen en Nutricia Nederland zal worden uitgevoerd. In dit project wordt de effectiviteit van verschillende interventies ter bevordering van het eten van groente door baby’s tijdens de overgang naar vast voedsel onderzocht.

De studie maak gebruik van een randomized controlled design en vergelijkt verschillende interventies tijdens de overgang naar vast voedsel, namelijk:

  1. een groente-blootstelling interventie met een focus op wat wordt aangeboden;
  2. een video-feedback interventie met een focus op hoe het wordt aangeboden; 
  3. een gecombineerde interventie waarin aandacht is voor welk vast voedsel en hoe het voedsel wordt aangeboden.

Deze drie interventiegroepen worden vergeleken met een controlegroep als de kinderen 6, 12, 18 en 24 maanden oud zijn. Het project is een unieke integratie van expertise op het gebied van voeding en expertise op het gebied van opvoeding in de eerste levensjaren dat nieuwe inzichten zal opleveren in de mechanismen die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van een gezond eetpatroon en daarmee mogelijk ook de preventie van overgewicht bij kinderen.


Food, Cognition and Behaviour

Het programma Food, Cognition and Behaviour gaat over gezonde keuzes en gezond eetgedrag en over effecten van voeding op cognitieve gezondheid. Het is een gezamenlijk initiatief van het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie, de NWO-gebieden Maatschappij- en Gedragswetenschappen en Aard- en Levenswetenschappen en ZonMw.

Onderzoek naar de interactie tussen voeding en de mens sluit aan op de kennisbehoefte vanuit het bedrijfsleven en de maatschappij. Het past ook binnen het thema gezondheid van de topsector Agri&Food. Daarom stimuleert NWO fundamenteel en precompetitief onderzoek op dit gebied. Binnen de negen toegekende onderzoeksprojecten werken publieke en private partners samen.

Lees meer over Food, Cognition and Behaviour

Meer over

Laatst Gewijzigd: 21-11-2014