Prijzen

Prijs Beste Artikel

De prijs voor het beste artikel wordt jaarlijks binnen het Instituut Pedagogische Wetenschappen uitgereikt aan de eerste auteur van het artikel. De prijs wordt het ene jaar uitgereikt aan een junior onderzoeker tot maximaal 5 jaar na de promotie en het jaar daarop aan een lid van het overig wetenschappelijk personeel.


Prijs Valorisatie

De Prijs Valorisatie wordt eens per drie jaar uitgereikt binnen het Instituut Pedagogische Wetenschappen aan een medewerker of een groep van medewerkers, die intensief contact heeft onderhouden met doelgroepen of juist bevindingen anderzijds heeft vertaald naar de maatschappij/ een breed publiek. Hierbij kan ook worden gedacht aan verspreiding van kennis en inzicht via de populaire media.


Prijs voor de beste disseratie

De prijs voor de beste dissertatie wordt eenmaal per drie jaar binnen het Instituut Pedagogische Wetenschappen uitgereikt. Het gaat om een dissertatie waarbij een van de instituutshoogleraren als (mede-)promotor is opgetreden en die heeft plaatsgevonden in Leiden. De promovendus kan een reguliere promovendus zijn, maar ook een externe promovendus.


Prijs 'Excellente Docent'

Een docent die aantoonbaar bijzonder heeft bijdragen aan het verzorgen en verbeteren van het opleidingsonderwijs, verdient de prijs 'Excellente Docent'.


Emile Scriptieprijs

Jaarlijks looft het Instituut Pedagogische Wetenschappen een prijs uit voor de beste master- en research masterscriptie.


Prijs Maatschappelijke Dienstverlening

De Prijs Maatschappelijke Dienstverlening wordt eens per vier jaar binnen het Instituut Pedagogische Wetenschappen uitgereikt aan een medewerker of een groep van medewerkers, die intensief contact heeft onderhouden met doelgroepen van onderzoek en de bevindingen van het wetenschappelijk onderzoek heeft vertaald naar de maatschappij.


Prijs beste (leer)boek

De prijs voor het beste (leer)boek wordt eenmaal per 4 jaar binnen het Instituut Pedagogische Wetenschappen uitgereikt aan een medewerker of groep van medewerkers