Prijs voor de beste disseratie

De prijs voor de beste dissertatie wordt eenmaal per drie jaar binnen het Instituut Pedagogische Wetenschappen uitgereikt. Het gaat om een dissertatie waarbij een van de instituutshoogleraren als (mede-)promotor is opgetreden en die heeft plaatsgevonden in Leiden. De promovendus kan een reguliere promovendus zijn, maar ook een externe promovendus.

De prijs wordt de eerste maal uitgereikt in 2006, en heeft betrekking op dissertaties die zijn verschenen in de jaren 2003, 2004 en 2005.

De prijs bestaat uit een trofee en €1000,-

Download het reglement


Dissertatie voordragen

U kunt een disseratie digitaal voordragen bij Nel Hoekman. Ook kunt u contact met haar opnemen voor meer informatie over de Prijs voor de beste dissertatie.

Winnaars

De winnaar van de Dissertatieprijs 2012-2014 is Rodrigo Cárcamo met zijn proefschrift 'Childcare in Chile. The role of ethnicity and socioeconomic inequalities.' Het proefschrift geeft een historisch overzicht van opvoeden en opgroeien in Chili en beschrijft een serie empirische studies die in Chili werden uitgevoerd. Lees meer ››

Laatst Gewijzigd: 14-06-2016