Prijs 'Excellente Docent'

De prijs 'Excellente Docent' wordt jaarlijks toegekend binnen het Instituut Pedagogische Wetenschappen aan een docent die aantoonbaar bijzonder heeft bijgedragen aan het verzorgen en verbeteren van het opleidingsonderwijs.  

Download het reglement van de prijs 'Excellente Docent'  

De prijs bestaat uit een trofee en € 2000,-. Het is de bedoeling dat de prijs wordt gebruikt voor onderwijsaangelegenheden of andere werkgerelateerde zaken. Bestedingsvoorstellen moeten vooraf voorgelegd worden aan de wetenschappelijk directeur.


Excellente docenten

Laatst Gewijzigd: 09-01-2017