Prijs beste (leer)boek

De prijs voor het beste (leer)boek wordt eenmaal per 4 jaar binnen het Instituut Pedagogische Wetenschappen uitgereikt aan een medewerker of groep van medewerkers. 
De term 'leerboek' moet ruim worden geïnterpreteerd. Ook een elektronisch leermiddel kan bijvoorbeeld in de prijzen vallen.

De prijs wordt de eerste maal uitgereikt in 2018, en heeft betrekking op leermiddelen die zijn verschenen in de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017. De prijs bestaat uit een trofee en € 750,-.

Dit bedrag moet worden aangewend voor verdere onderzoeksprestaties. De besteding ervan dient te worden gefiatteerd door de Wetenschappelijk directeur. Gedacht kan worden aan studentassistentie, buitenlands congresbezoek, apparatuur voor onderzoek, etc.


Voordracht

Mail uw voordracht naar nhoekman@fsw.leidenuniv.nl

Reglement

Download het volledige reglement

Laatst Gewijzigd: 14-06-2016