Prijs Valorisatie

De Prijs Valorisatie wordt eens per drie jaar uitgereikt binnen het Instituut Pedagogische Wetenschappen aan een medewerker of een groep van medewerkers, die intensief contact heeft onderhouden met doelgroepen of juist bevindingen anderzijds heeft vertaald naar de maatschappij/ een breed publiek. Hierbij kan ook worden gedacht aan verspreiding van kennis en inzicht via de populaire media.

De prijs bestaat uit een trofee en €2000,-

Download reglement


Definitie valoriseren

Valoriseren betekent 'waardevol maken door het verzilveren van (wetenschappelijke) kennis en techniek'. Nieuw ontwikkelde technologie en/of kennis die aanwezig is bij het Instituut wordt aangewend ten gunste van de maatschappij. Kennis wordt waardevol wanneer deze niet alleen gedeeld wordt met vakgenoten, maar ook toegankelijk wordt gemaakt voor derden - zodat nieuwe combinaties van kennis kunnen leiden tot innovatieve oplossingen. Valoriseren kan raken aan overdracht van kennis en/of de vermarkting of exploitatie van kennis.

Laatst Gewijzigd: 14-06-2016