Helder, A. (Anne) MSc

Functie:
  • Promovenda
Expertise:
  • Begrijpend lezen
  • Cognitieve processen
  • Neuropsychologie
  • Individuele verschillen
  • Ontwikkeling


Telefoon: +31 (0)71 527 2727
E-Mail: a.helder@fsw.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Instituut Pedagogische Wetenschappen, Onderwijsstudies
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Persoonlijke Homepage: www.brainandeducationlab.nl


Anne Helder studeerde klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na twee jaar klinisch werk te hebben gedaan bij een praktijk voor kinderen met leerstoornissen, wilde zij zich graag meer wetenschappelijke verdiepen in de ontwikkeling van leesvaardigheden.

In november 2010 is zij begonnen als PhD student in het Brain and Education Lab aan de afdeling Onderwijsstudies aan de Universiteit van Leiden. Onder begeleiding van Prof. Dr. Paul van den Broek en Dr. Linda van Leijenhorst doet zij onderzoek naar de neurocognitieve processen die betrokken zijn bij individuele verschillen in de ontwikkeling van begrijpend lezen.  

CV Anne Helder (2014)

Onderzoek

Anne bestudeert de neurocognitieve processen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van begrijpend lezen. Hierbij proberen we deze processen te vergelijken bij goede en zwakke begrijpende lezers. Dit doen we door gebruik te maken van zowel gedrags- als neuroimaging methoden.

Subsidies

  • Leiden University Fund/Dr. C.L. Van Steeden Fund

Relevante links

Promotors

  • Prof. P.W. van den Broek
  • Dr. L. van Leijenhorst

Laatst Gewijzigd: 22-12-2015