Hickendorff, dr. M. (Marian)

Functie:
 • Universitair Docent
Expertise:
 • Onderzoek naar rekenonderwijs
 • Oplossingsstrategieën bij rekenen
 • Nationale en internationale onderwijs-assessments
 • Toegepaste psychometrie
 • Latente variabele modellen
 • Itemresponstheorie


Telefoon: +31 (0)71 527 3765
E-Mail: mhickendorff@fsw.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Instituut Pedagogische Wetenschappen, Onderwijsstudies
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4A49


 • 2014-heden: Universitair Docent Onderwijsstudies, Instituut Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Leiden

 • 2006-heden: itemconstructeur Cito Eindtoets rekenen-wiskunde

 • 2011-2015: Universitair Docent Methoden en Technieken, Instituut Psychologie, Universiteit Leiden

 • 2011: promotie Psychologie, Universiteit Leiden, in samenwerking met Cito, Instituut voor Toetsontwikkeling

 • 2005: afgestudeerd Psychologie, Universiteit Leiden

Onderzoek

Hoe lossen kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs rekenopgaven op: met welke oplossingsstrategie? Welke factoren zijn van invloed op rekenprestaties en strategiekeuze, zoals geslacht, rekenniveau, werkgeheugen, kenmerken van de rekenles en rekenmethode en kenmerken van de opgave? Onderzoek in het grensgebied van onderwijspsychologie, cognitieve psychologie en toegepaste psychometrie.

Prijzen

 • Promovendiprijs voor het beste artikel in de Opleiding Psychologie 2007-2008. Universiteit Leiden

 • Van der Geer Scriptieprijs 2004-2005, Opleiding Psychologie. Universiteit Leiden

Subsidies

Beurs promotie-onderzoek (2006-2011) van Cito, Instituut voor Toetsontwikkeling.

Registraties

 1. Lid COTAN (Commissie Test Aangelegenheden) van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)

 2. Postdoc-lid IOPS (Interuniversitaire Onderzoeksschool voor Psychometrie en Sociometrie)

Laatst Gewijzigd: 22-12-2015