Karlsson, A.K.J. (Josefine) MSc

Functie:
  • Promovenda
Expertise:
  • Cognitieve (neuro)wetenschap
  • Experimenteel onderzoek naar leesontwikkeling


Telefoon: +31 (0)71 527 2727
E-Mail: a.k.j.karlsson@fsw.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Instituut Pedagogische Wetenschappen, Orthopedagogiek
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4A43
Persoonlijke Homepage: brainandeducationlab.nl


Na het afronden van haar bachelor in ‘Consciousness Studies’ aan de Universiteit van Skövde, Zweden, studeerde Josefine Karlsson Cognitive Science aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar research master, richtte Josefine zich op psycho-neurolinguïstiek en had een sterke interesse in onderzoek naar leesontwikkeling.

In maart 2012 startte ze haar promotieonderzoek aan het Brain and Education Lab onder leiding van prof. Paul van den Broek en dr. Linda van Leijenhorst aan de Universiteit Leiden.

CV Josefine Karlsson (2014)

Onderzoek

Josefine bestudeert de cognitieve en neurologische ontwikkeling van kinderen in relatie tot het leren van academische vaardigheden. Josefine wil een bijdrage leveren aan het beantwoorden van vragen zoals "Hoe ontwikkelt zich het werkgeheugen en op welke leeftijd en in welke soorten taken vinden we individuele verschillen?"

Relevante links

Promotors

  • Prof. dr. P.W. van den Broek
  • Co-promotor: dr. L. van Leijenhorst

Laatst Gewijzigd: 22-12-2015