Koornneef, dr. A.W. (Arnout)

Functie:
  • UD Onderwijsstudies
Expertise:
  • Begrijpend lezen
  • Eye-tracking
  • Signaalwoorden
  • Individuele verschillen
  • Gezond verouderen


Telefoon: +31 (0)71 527 1861
E-Mail: a.w.koornneef@fsw.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Instituut Pedagogische Wetenschappen, Onderwijsstudies
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4A49


Arnout Koornneef is sinds 2014 Universitair Docent bij het Departement Onderwijsstudies. Arnout promoveerde aan de Universiteit Utrecht in 2008 met een proefschrift getiteld: Eye-catching Anaphora. Vervolgens werkte hij van 2008-2012 op dezelfde universiteit als docent en onderzoeker bij het Department Moderne Talen en Nederlands.

In 2012 was hij een halfjaar werkzaam als 'visiting professor' bij de Unversiteit van Florida (USA).

CV Arnout Koornneef (2014)

Onderzoek

Arnout probeert in zijn onderzoek te achterhalen hoe het menselijk taalsysteem weet wat de belangrijke elementen zijn in een tekst, en of het deze elementen ook kan gebruiken om een correcte voorspelling te maken van de informatie die nog zal volgen.

In zijn huidige VENI-project richt hij zich voornamelijk op de potentiele verschillen tussen oudere (55-plussers) en jongere (20-30) volwassen lezers. Door de oogbewegingen van mensen te onderzoeken terwijl zij lezen, probeert hij in kaart te brengen hoe verschillende soorten lezers gebruik maken van de signaalwoorden in een tekst, zoals voegwoorden (omdat, dus) en voornaamwoorden (hij, zij).

Subsidies

NWO VENI-subsidie (2012-2016): Do older readers become incoherent readers?

Relevante links

Laatst Gewijzigd: 22-12-2015