Raijmakers, prof. dr. M.E.J. (Maartje)

Functie:
  • UhD Onderwijsstudies
  • Bijzonder hoogleraar Cognitieve Ontwikkeling
Expertise:
  • Cognitieve Ontwikkeling
  • Science Educatie
  • Leerprocessen
  • Cognitieve babyontwikkeling
  • Mathematische modellen


Telefoon: +31 (0)71 527 3436
E-Mail: m.e.j.raijmakers@fsw.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Instituut Pedagogische Wetenschappen, Onderwijsstudies
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4A37a


Maartje Raijmakers studeerde filosofie met specialisatie Filosofische Logica & Kunstmatige Intelligentie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij promoveerde in de ontwikkelingspsychologie aan deze universiteit bij Peter Molenaar. Bij dezelfde programmagroep heeft zij meerdere postdoc-posities bekleed en sinds 2008 is zij daar UhD (van augustus 2015 tot juli 2016, 1 dag in de week). Sinds 2011 bekleedt zij de bijzondere UvA leerstoel bij NCWT/science center NEMO: Cognitieve Ontwikkeling, in het bijzonder science educatie in non-formele omgevingen. Per 1 augustus 2015 is zij UhD bij de afdeling Onderwijsstudies van het Instituut Pedagogische Wetenschappen, Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden.

CV Maartje Raijmakers (2015)

Onderzoek

Onderzoek van Maartje Raijmakers betreft de ontwikkeling van leerprocessen en toepassingen in science educatie. Het bestaan van verschillende leerprocessen (zoals rationeel en associatief leren) impliceert individuele verschillen tussen en binnen individuen. In een ontwikkelingscontext bestudeert zij met mathematische modellen heterogeniteit en factoren die daarbij bepalend zijn, zoals nieuwsgierigheid en executieve functies.

Subsidies

  • Persoonsgebonden subsidies: NWO-SGW-postdoc, NWO-VENI, KNAW-fellowship, NWO-VIDI, NWO-ASPASIA.
  • Overige subsidies: participatie in FP6, PBT – TalentenKracht, UvA - Priority Program Brain & Cognition, NWO-museumbeurs.

Relevante links

Oratie

Raijmakers, M.E.J. (2012). Inzicht in het proces. Oratie uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Cognitieve ontwikkelingspsychologie, in het bijzonder het science leren in non-formele omgevingen, aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam op woensdag 16 mei 2012. Oratie.

Promovendi

Rooske Franse
Evin Aktar
Bianca van Bers, maart 2014
Tessa van Schijndel, april 2012
Verena Schmittmann, december 2009
Annemie Ploeger, december 2008
Ingmar Visser, mei 2002

Promotoren

Peter Modenaar & Maurits van der Molen

Laatst Gewijzigd: 22-12-2015