Van den Broek, prof. dr. P.W. (Paul)

Functie:
  • Hoogleraar Pedagogische en onderwijswetenschappen, in het bijzonder cognitieve en neurobiologische achtergronden van leren en doceren


Telefoon: +31 (0)71 527 3391
E-Mail: broekpwvanden@fsw.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Instituut Pedagogische Wetenschappen, Onderwijsstudies
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4A47
Persoonlijke Homepage: www.brainandeducationlab.nl/​


Voor een overzicht van de publicaties van Prof. dr. Paul van den Broek, zie Brain and Education Lab - Publications.    

Curriculum Vitae

Meer informatie over Paul van den Broek en zijn onderzoeksprogramma is te vinden op de Brain & Education Lab website (English) en The Landscape Model website (English). 
Tekst oratie Paul van den Broek. 

Laatst Gewijzigd: 22-12-2015