Nieuws

Kees de Brabander verdient Prijs Beste Publicatie

Kees de Brabander - Onderwijsstudies - verdient de Prijs Beste Publicatie binnen het Instituut Pedagogische Wetenschappen voor zijn artikel ‘Towards a unified theory of task-specific motivation’, verschenen in Educational Research Review. In deze publicatie verbindt hij alle bestaande theorieën over taakspecifieke motivatie tot een geïntegreerd model, waarmee hij een grote stap heeft gezet in het veld van de onderwijskunde.


Paul van den Broek is beste promotiebegeleider 2015

Tijdens de Onderwijs Research Dagen is onderwijskundige Paul van den Broek uitgeroepen tot de beste promotiebegeleider in het veld van Onderwijsonderzoek 2015. Met zijn jarenlange onderzoekservaring op het gebied van begrijpend lezen is hij een inspirerend rolmodel voor zijn promovendi.


Oevre Award voor Monique Boekaerts

Monique Boekaerts heeft bij de opening van het tweejaarlijkse congres van de European Association for research on Learning and Instruction (EARLI) in Limassol op Cyprus de EARLI Oevre Award gekregen.


De Brabander en Martens winnen Earli Outstanding Publication Award 2015

Op de tweejaarlijkse conferentie van de European Association for Learning and Instruction (Earli) op Cyprus hebben dr. Kees de Brabander en prof. dr. Rob Martens, beiden - eertijds - verbonden aan de afdeling Onderwijsstudies van het instituut Pedagogische Wetenschappen met hun artikel "Towards a unified theory of task-specific motivation” (Educational Research Review, 11, 27-44) de Earli Outstanding Publication Award 2015 gewonnen.


Conferentie ‘Daarom is geen reden!' 10 jaar onderzoek naar talent

Op de conferentie ‘Daarom is geen reden!’ op 7 oktober in Burgers' Zoo presenteren de universiteiten van TalentenKracht hun uitkomsten. Naast inzichten biedt de conferentie handvatten en materialen om zelf mee aan de slag te gaan, zoals leer- en speelmateriaal dat de nieuwsgierigheid prikkelt en de neurocognitieve vaardigheden van kinderen stimuleert. Een must voor (toekomstige) leerkrachten, schoolleiders en pedagogische medewerkers!


Conferentie Begrijpend lezen - Over lezen in het digitale tijdperk

Onderwijspraktijk en wetenschap in wisselwerking over lezen in het digitale tijdperk: ons leesgedrag verandert. Dat geldt ook voor scholieren. Hoe verhoudt het leesgedrag zich tot het onderwijsaanbod? We weten dat lezen een complexe vaardigheid is waaraan veel aandacht wordt besteed en dat deze vaardigheid onontbeerlijk is voor een succesvolle (school)loopbaan in onze informatiesamenleving. Daarom organiseert het Kenniscentrum Begrijpend Lezen op woensdag 30 september 2015 de conferentie Begrijpend lezen.


'Analyseer de context goed voordat je ingrijpt'

"Aansluiting bij en analyse van de context waarin wordt geïntervenieerd, is op verschillende niveaus cruciaal. Het is van belang dat niet alleen civiele en militaire besluitvormers, maar ook beleidsmakers op het gebied van onderwijs én onderzoekers hier aandacht aan schenken." Lees de bijdrage van pedagoog Kim Stroet in het laatste deel van deze 'Wetenschapsestafette 4x400'.


Lezen in ’t digitijdperk: anders, maar hoe?

Interview met Paul van den Broek (Onderwijsstudies) en Adriaan van der Weel (Boekwetenschap) in het Leidsch Dagblad. Vorig schooljaar waren ze een hype: de iPadscholen. Basisscholen waar leerlingen niet meer uit boeken leren, maar louter via een tablet. Nu wordt er steeds vaker gediscussieerd over schrijfonderwijs. Moet je nog wel jaren besteden aan het goed leren schrijven van kinderen nu iedereen een toetsenbord tot zijn beschikking heeft?


Linda van Leijenhorst excellente docent Pedagogische Wetenschappen 2014

Gelet op alle lovende kwalificaties heeft de Opleidingscommissie dr. Linda van Leijenhorst - Pedagogische Wetenschappen: Onderwijsstudies - voorgedragen voor de Prijs van Excellente Docent. Het instituutsbestuur Pedagogische Wetenschappen heeft deze voordracht overgenomen en daarom verdient zij de Prijs Excellente Docent Pedagogische Wetenschappen 2014.


Paul van den Broek ontwerpt leestest voor PISA

Paul van den Broek (Pedagogische Wetenschappen, Onderwijsstudies) gaat samen met 5 internationale experts de leestest voor PISA ontwerpen die in 2018 zal worden uitgevoerd. Om de drie jaar wordt in een groot aantal landen 15-jarige scholieren getoetst op hun kennis en vaardigheid op het gebied van taal, wiskunde en natuurwetenschappen.


'Leesvaardigheid in het digitale tijdperk' krijgt grote beurs

Paul van den Broek (Onderwijsstudies) en Adriaan van der Weel (Boekwetenschap) mogen namens Nederland samen met vertegenwoordigers van een aantal andere Europese landen de uitwisseling van wetenschappelijke inzichten in de ontwikkeling van leesvaardigheid in het digitale tijdperk stimuleren. Voor deze EU COST actie heeft de Europese Unie 520 duizend euro beschikbaar gesteld, verdeeld over 4 jaar.


8 november 2014: P-congres, duurzaamheid in de zorg

De jeugdhulp wijzigt grondig. Vanaf 2015 worden de gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Deze transitie moet samengaan met transformatie, een inhoudelijke omslag in de jeugdzorg. Wat betekent deze transformatie voor professionals in de jeugdzorg? - het thema van het P-congres, het congres voor Pedagogiek, Psychologie en Psychiatrie.


NWO honoreert aanvraag Onderzoekstalent Onderwijsstudies

In de jaarlijkse ronde van het NWO-financieringsinstrument Onderzoekstalent zijn 35 van de 132 ingediende onderzoeksvoorstellen gehonoreerd. Een van die aanvragen was van Linda van Leijenhorst en Paul van den Broek, met als onderwerp ‘The role of social cognition in the development of reading comprehension abilities: Evidence from behavioral, eye tracking, and neuro imaging methods’ . Deze subsidie stelt Marcella Pavias in staat de komende drie jaar als promovenda de rol van sociale cognitie tijdens de ontwikkeling van begrijpend lezen te onderzoeken.


Studie naar relatie woordenschat en verbanden leggen

Van april tot augustus 2014 zal Anne Helder (Pedagogische Wetenschappen) onderzoek doen naar de relatie tussen woordenschat en het leggen van verbanden tijdens het lezen van teksten, aan het prestigieuze 'Learning Research and Development Center' (LRDC), 'University of Pittsburgh' (VS).