Maak kennis met Maartje Raijmakers, UhD Onderwijsstudies

"Vanaf augustus dit jaar werk ik als Universitair  Hoofddocent op de afdeling Onderwijsstudies van het instituut Pedagogische Wetenschappen."

Maartje Raijmakers

Maartje Raijmakers

"Vanaf augustus dit jaar werk ik als Universitair Hoofddocent voor de afdeling Onderwijsstudies aan het instituut Pedagogische Wetenschappen. Hiervoor was ik UhD aan de UvA bij de afdeling Psychologie, in de groep ontwikkelingspsychologie.

Mijn academische achtergrond is een geleidelijke verschuiving van filosofische logica - doctoraal filosofische logica en kunstmatige intelligentie - naar cognitieve ontwikkeling en cognitive science (PhD bij Peter Molenaar) en een groeiende interesse in formeel en informeel onderwijs.

Dit heeft aan de UvA geleid tot een bijzonder hoogleraarschap bij het Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie, waaronder Science Center NEMO. De leerstoel Cognitieve Ontwikkeling, science educatie in informele context zal ik nog enkele jaren invullen."


Ontwikkeling van leerprocessen

"Mijn interesse gaat uit naar de ontwikkeling van leerprocessen: van de babytijd tot aan de volwassenheid. Ik houd me bezig met zowel fundamenteel onderzoek als mogelijkheden voor toepassingen van inzichten die daaruit voortkomen in formeel en informeel onderwijs. Vooralsnog hebben deze toepassingen zich toegespitst op het basisonderwijs en het science center en met name binnen het domein van wetenschap en technologie."

Veel verbanden

"Dit perspectief heeft een groot aantal verbanden met het huidige onderzoeksprogramma van de afdeling Onderwijsstudies:

Onderzoek naar het construeren van mentale modellen van natuurkundige fenomenen op basis van dagelijkse observaties heeft belangrijke raakvlakken met onderzoek naar het construeren van mentale modellen tijdens het lezen van teksten - vgl. Paul van den Broek, Linda Leijenhorst.

Leerkacht – leerlinginteractie is een centraal onderwerp in science educatie - vgl. Kim Stroet.

In het onderzoek naar de ontwikkeling van leerprocessen passen we mathematische modellen toe, o.a. om strategieën te onderscheiden - vgl. Marian Hickendorff."

Meer over

Laatst Gewijzigd: 08-12-2015