NWO honoreert aanvraag Onderzoekstalent Onderwijsstudies

In de jaarlijkse ronde van het NWO-financieringsinstrument Onderzoekstalent zijn 35 van de 132 ingediende onderzoeksvoorstellen gehonoreerd. Een van die aanvragen was van Linda van Leijenhorst en Paul van den Broek, met als onderwerp ‘The role of social cognition in the development of reading comprehension abilities: Evidence from behavioral, eye tracking, and neuro imaging methods’. Deze subsidie stelt Marcella Pavias in staat de komende drie jaar als promovenda de rol van sociale cognitie tijdens de ontwikkeling van begrijpend lezen te onderzoeken.

Sociale cognitie en begrijpend lezen

Kinderen leren begrijpend lezen aan de hand van verhalende teksten. Het begrijpen van deze teksten vereist sociaal-cognitieve vaardigheden, zoals perspectief nemen. Het is bekend dat deze vaardigheden zich langzaam ontwikkelen en belangrijke veranderingen laten zien tot in de adolescentie.

Dit project onderzoekt de relatie tussen de toename in sociaal cognitieve vaardigheden en begrijpend lezen in de kindertijd en adolescentie en brengt deze in verband met de ontwikkeling van de hersenen. Hiervoor worden functionele MRI-technieken, eye-tracking en gedragsonderzoek gebruikt. Het onderzoek is niet alleen van groot belang vanuit theoretisch perspectief, maar kan ook bijdragen aan veranderingen in de aanpak in het onderwijs. 

Lees de Engelstalige samenvatting


Onderzoekstalent van het NWO

Het programma Onderzoekstalent biedt getalenteerde, aankomende onderzoekers in de maatschappij- en gedragswetenschappen de gelegenheid om via een driejarig promotieonderzoek een wetenschappelijke loopbaan op te bouwen.

Het programma is een financieringsinstrument met vrije competitie voor hoogwaardig promotieonderzoek voor jonge talenten die een aantoonbare ambitie hebben een carrière als wetenschapper op te bouwen. In deze ronde was 5,3 miljoen euro beschikbaar.

Lees meer over het programma Onderzoekstalent

Over de wetenschappers

Laatst Gewijzigd: 03-07-2014