8 november 2014: P-congres, duurzaamheid in de zorg

De jeugdhulp wijzigt grondig. Vanaf 2015 worden de gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Deze transitie moet samengaan met transformatie, een inhoudelijke omslag in de jeugdzorg. Wat betekent deze transformatie voor professionals in de jeugdzorg? - het thema van het P-congres, het congres voor Pedagogiek, Psychologie en Psychiatrie.

Zaterdag 8 november 2014, Educatorium Theatron, Utrecht: 'P-congres, duurzaamheid in de zorg'.

Wat betekent de transformatie voor professionals in de jeugdzorg? Waar is al hun kennis en kunde inzetbaar? Hoe, waar en voor wie kunnen zij hun diagnostische werkzaamheden ter beschikking stellen? Welke consequenties heeft de transformatie voor hun behandelingen? Hoe verbeteren we de samenwerking binnen jeugdhulp, tussen jeugdhulp en passend onderwijs en tussen jeugdhulp en langdurige zorg die onder de zorgverzekeringswet valt? Hoe kan dit lokaal worden ingevuld?

De sprekers tijdens dit congres geven antwoord op al deze vragen.


Voor wie?

Het P-congres richt zich op orthopedagogen, GZ- en K&J-psychologen, (klinisch) psychologen, psychiaters, onderwijskundigen, jeugdzorgwerkers, (passend) onderwijsbetrokkenen, beleidsuitvoerders en andere professionals.

Femmie Juffer spreekt over adoptie

De Leidse professor Femmie Juffer spreekt tijdens het P-congres over zorg voor gezinnen, pleegzorg, adoptie. Femmie Juffer bekleedt de leerstoel adoptie, momenteel de enige in de wereld.

Meer over het P-congres

Meer informatie over het P-congres, zoals het programma, inschrijven en locatie.

Laatst Gewijzigd: 20-10-2014