Onderwijsstudies studeren

Bij Onderwijsstudies kijken we naar het onderwijsveld in zijn volle breedte, dus van het basisonderwijs tot en met het universitair onderwijs.

In de studie Onderwijsstudies kijken we naar het leren van leerlingen, en de manieren waarop dit leren georganiseerd en gestimuleerd kan worden. Onderzocht wordt welke cognitieve vaardigheden nodig zijn om te leren, te leren lezen en te leren rekenen. Daarnaast wordt onderzocht welke invloed de (lerende) leerkracht en de leeromgeving hebben op het leerproces. Aandacht is er ook voor het vaststellen van en rekening houden met verschillen tussen leerlingen en professionals die het leerproces begeleiden.


Accent

Accent in de studie Onderwijsstudies is het onderzoeken welke processen ten grondslag liggen aan het leren in het algemeen en het leren lezen en rekenen in het bijzonder. De thema’s en onderwerpen in de studie komen aan bod via gerichte opdrachten en actieve werkvormen. Zij vragen een grote mate van zelfstandig werken en gezamenlijk leren in kleine teams van studenten.  


Wat kun je doen met Onderwijsstudies?

Met Onderwijsstudies kun je bij veel verschillende soorten instellingen en in allerlei werkvelden terecht. Leren doen mensen tenslotte overal! En onderwijs is altijd in beweging. Op elke school wordt het onderwijs vernieuwd. Onderwijskundigen zijn hierbij betrokken, zij adviseren en begeleiden scholen bij hun innovatieprojecten. Ook kunnen zij de opleiding en nascholing van onderwijsgevenden verzorgen.

Andere instanties waar veel onderwijskundigen werken zijn overheidsorganen zoals het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, de onderwijsinspectie en gemeenten. Binnen dergelijke instanties houden onderwijskundigen zich vooral bezig met beleidsontwikkeling en advisering.

Ook kunnen onderwijskundigen zich richten op het ontwikkelen van lesmaterialen bijvoorbeeld voor educatieve uitgeverijen en ontwikkelaars van educatieve computer software. Uiteraard kun je met Onderwijsstudies ook onderzoek doen bij universiteiten of bij bureaus die in opdracht onderzoek uitvoeren.

Bij de Studenten Loopbaan Service FSW kun je meer informatie krijgen over de toekomstmogelijkheden.

Contact

Secretariaat Onderwijsstudies.

Laatst Gewijzigd: 29-11-2016