Stage

Hoofddoel van de stage is om de onderzoeksvaardigheden en onderwijskundige expertise van studenten te bevorderen in relatie tot de thema's waarmee de afdeling Onderwijsstudies zich mee bezig houdt.

Tijdens de stage binnen de masterspecialisatie Educational Studies doen masterstudenten kennis en ervaring op in de praktijk van onderwijskundig onderzoek en van organisaties die in het onderwijsveld actief zijn (bijvoorbeeld in het onderwijs, het onderwijsadvies, de ontwikkeling van leermiddelen, de constructie van toetsen en wat dies meer zij).

Authentieke problemen uit het werkveld en in de onderzoekspraktijk geven richting aan de werkzaamheden van de studenten. Daarbij leren stagiaires wat het betekent om professioneel te functioneren in werkorganisaties. Er dient zowel een onderzoeks- als een onderwijsstage uitgevoerd te worden. Beide kunnen zowel intern binnen de afdeling Educational Studies gedaan worden als extern ten behoeve van opdrachtgevers in het onderwijsveld. Aansluiting bij de expertise van stafleden binnen de afdeling Educational Studies (Leren, cognitie en lezen of rekenen, toetsing en assessment, leermotivaties en professionalisering van leerkrachten) wordt aanbevolen.

Na een introductie op het Internshipprogramma kunnen studenten een keuze maken uit de diverse opdrachtgevers voor zowel de onderzoeks- als de onderwijsstage waarvoor stage opdrachten zullen worden uitgevoerd. Studenten treden vervolgens in overleg met potentiële opdrachtgevers en schrijven, als zij daarmee tot overeenstemming zijn gekomen een stage voorstel. Als dit voorstel is goedgekeurd gaan zij aan de slag.

Zij sluiten hun stage af met een stageverslag, een proeve van hun werk aan de opdracht en de presentatie van hun bevindingen aan medestudenten. Tijdens het internshipprogramma vinden bijeenkomsten plaats waarin gewerkt wordt aan centrale thema’s die de stages van de deelnemers met elkaar verbinden. 


Stage opdrachten

Drie voorbeelden van recente stage opdrachten:

  1. De HCO heeft gevraagd of een geïntegreerd curriculum voor taal en rekenen ontwikkeld kan worden voor de Zomerschool. De zomerschool is een drie weken durend programma en is bedoeld voor achterstandsleerlingen uit groep 7 & 8 (BaO) en klas 1 & 2 (VO). Daarnaast is het ook de bedoeling dat de toetsing en evaluatie wordt ontwikkeld, evenals een training voor leerkrachten die het curriculum/lespakket zullen gaan uitvoeren. Er dient dan ook een handleiding voor leerkrachten, een training.....

    Lees meer over deze opdracht in Blackboard bij de course Internship Educational Studies.
  2. De Technische Universiteit (TU) Delft wil in kaart laten brengen welke voorkomende vormen van ontwerponderwijs er gegeven worden. Het accent dient daarbij te liggen op de didactiek en de beoordeling. Daarnaast is het belangrijk dat aangegeven wordt hoe effectief deze didactische werkvormen zijn - en wat het effect is op de ..........

    Lees meer over deze opdracht in Blackboard bij de course Internship Educational Studies.
  3. Technolab in Leiden is een leerwerkbedrijf waar studenten (onderwijsassistenten, PABO en MBO-techniek) worskhops geven aan leerlingen van 4 tot 16 jaar. Ze willen graag dat er een module wordt ontwikkeld voor krachtig leren in teamverband - hierbij staat een twee uur durende workshop centraal waarvoor voor- en achteraf opdrachten gemaakt en ingeleverd moeten worden ter voorbereiding en uitwerking. Deze opdracht past in een pilot.........

    Lees meer over deze opdracht in Blackboard bij de course Internship Educational Studies.
 

Stagecoördinator

Voor meer informatie over de mogelijkheden van de invulling van de stage(opdracht) kun je terecht bij dr. Folke Glastra - coördinator van dit onderdeel.

Laatst Gewijzigd: 29-11-2016