Instituutsbestuur

Informatie over het instituutsbestuur Pedagogische Wetenschappen.

Het bestuur draagt zorg voor het onderwijs en onderzoek en de personele- en materiële middelen van het instituut. De leden van het instituutsbestuur worden voor ten hoogste drie jaar benoemd. Herbenoeming is mogelijk.


Leden instituutsbestuur

  • Prof.dr. Judi Mesman (wetenschappelijk directeur/voorzitter)
  • Dr. Kristiaan van der Heijden (opleidingsdirecteur)
  • Drs. Esther Truijen (secretaris)
  • Drs. Carien Nelissen (adviseur)

Meer informatie

De agenda en besluitenlijsten zijn te vinden op onze J-schijf > map instituutsbestuur Pedagogiek.

Laatst Gewijzigd: 12-04-2016