Instituutsraad

Informatie over de instituutsraad Pedagogische Wetenschappen.

De instituutsraad brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het instituutsbestuur over zaken die het instituut betreffen.  

Het Reglement van het Instituut Pedagogische Wetenschappen


Leden Instituutsbestuur

Leden Instituutsraad – Wetenschappelijk personeel

Leden Instituutsraad – Ondersteunend- en Beheerspersoneel

Notulen

Notulen zijn te vinden op onze J-schijf > map Instituutsbestuur Pedagogiek > sub-map 'Instituutsraad PW'.  

Laatst Gewijzigd: 12-04-2016