Opleidingscommissie Pedagogiek

Heb je een klacht, opmerking of tip wat betreft jouw onderwijs? Neem contact op met de OCP en wij zullen ermee aan de slag gaan!

OCP staat voor OpleidingsCommissie Pedagogiek en is een van de vaste commissies binnen onze opleiding. De Opleidingscommissie adviseert - gevraagd en ongevraagd - het bestuur van onze opleiding over belangrijke zaken betreffende het onderwijs. Denk hierbij aan onderwerpen als:

  • de inhoud en kwaliteit van het onderwijs,
  • de opbouw van het onderwijsprogramma en
  • de onderwijsfaciliteiten.
De commissie bestaat, naast een voorzitter en secretaris, uit een aantal docenten en studenten.


Studentleden

De studentleden hebben binnen de Opleidingscommissie de taak om advies te geven vanuit het oogpunt van de studenten. Elk jaar worden er voor deze posities verkiezingen uitgeschreven of sollicitaties gehouden. Dus iedereen die het interessant vindt om mee te denken over de vormgeving van de opleiding, kan meedingen naar een plaats in deze commissie.

Daarnaast kun jij ons ook helpen door de evaluatieformulieren bij de tentamens in te vullen. Hierdoor weten wij wat jij vindt dat er moet veranderen. Dit bespreken we dan of geven we door aan de desbetreffende docent. Zo weet je zeker dat je op- en aanmerkingen over het vak behandeld worden.

Leden OCP

Prof. dr. Femmie Juffer: voorzitter
Drs. Jacquy Bouwer: secretaris 

Docentleden
Dr. Tim Ziermans
Dr. Mitch van Geel
Dr. Marleen Groeneveld
Dr. Dietsje Jolles


Studentleden
Leonie Jansen
Joosje Westink
Sherona van der Donk
Annebeth Maarsman
Renske Bijlsma

Hoe kun je ons bereiken?

Gezien het aantal studenten in de Opleidingscommissie is het voor de studentleden moeilijk om precies te weten wat er allemaal speelt. Daarom is besloten tot het oprichten van een forum op de Blackboardpagina van de OCP. Maak gebruik van deze mogelijkheid om, op een constructieve wijze, aan te geven wat je binnen je opleiding mist, juist erg waardeert of waarmee je het oneens bent.

Wij kaarten de opmerkingen aan binnen de opleidingscommissie en koppelen aan je terug wat er met de opmerkingen is gebeurd. Natuurlijk kun je ons ook altijd aanspreken op het FSW.

Wil je niet dat je opmerking op het forum terecht komt? Mailen met de opleidingscommisie kan altijd.   

Laatst Gewijzigd: 12-04-2016