Over het Instituutsbureau

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering zorgt voor een optimale dienstverlening aan zowel bestuur, studenten als medewerkers.


Communicatie

Voor alle zaken aangaande voorlichting, werving, interne en externe communicatie kunt u bij het instituutsbureau terecht.


Instituutsdienst Pedagogische Wetenschappen

De Instituutsdienst Pedagogische Wetenschappen biedt administratieve en organisatorische ondersteuning op het gebied van onderwijs én onderzoek aan alle studenten, promovendi en docenten van het Instituut Pedagogische Wetenschappen.


Stagebureau

Een belangrijk onderdeel van de Masteropleiding Education and Child studies is de stage. Je leert de wetenschappelijke kennis en academische vaardigheden toe te passen in een realistische werksituatie en zelfstandig en verantwoordelijk te functioneren in een organisatie. Afhankelijk van de specialisatie die je kiest binnen de Masteropleiding heeft de stage een omvang van 10 -20 ECTS.


Studieadviseurs

De studieadviseurs zijn er om alle bachelor- en masterstudenten voor te lichten over en te begeleiden bij een voorspoedig verloop van hun opleiding.