Instituutsdienst Pedagogische Wetenschappen

De Instituutsdienst Pedagogische Wetenschappen biedt administratieve en organisatorische ondersteuning op het gebied van onderwijs én onderzoek aan alle studenten, promovendi en docenten van het Instituut Pedagogische Wetenschappen.

Instituutsdienst Pedagogische Wetenschappen

Instituutsdienst Pedagogische Wetenschappen

Ma, di, do en vr: 10.00 – 12.45 en 13.30 - 16.30 uur, woensdag gesloten.

Medewerkers

Instituutsdienst Pedagogische Wetenschappen

Pieter de la Courtgebouw
Wassenaarseweg 52
4e etage: kamer 4B01
Tel. 071 - 527 40 31


Ondersteuning studenten

De Instituutsdienst voert verschillende taken uit voor studenten.

Aanvragen van toestemming keuzevakken 

Voor het volgen van keuzevakken moet je toestemming vragen van de Examencommissie Pedagogische Wetenschappen. Dat doe je via uSis.

Aanvragen vrijstellingen

Voor het aanvragen van vrijstellingen bij de Examencommissie Pedagogische Wetenschappen bestaat een speciale procedure.

Examens (Propedeuse, Bachelor, Master en Research Master)

Als je alle onderdelen van de Propedeuse, Bachelor en (Research)Master hebt behaald ben je geslaagd voor het examen en ontvang je het bijbehorende diploma. Dat wordt geregeld door de Instituutsdienst. Wat je daarvoor moet doen kun je vinden op Bachelorexamen, Masterexamen en Research Master-examen.

Posterpresentaties Bachelorproject 

Iedereen die na 1 januari 2014 zijn Bachelorproject afsluit moet, behalve een verslag van het onderzoek schrijven (de Bachelorthesis of –scriptie), ook een posterpresentatie geven. De organisatie daarvan gebeurt door de Instituutsdienst. 

Presentatie Masterproject

Hiervoor kun je je aanmelden bij de Instituutsdienst.

NVO-examen

Pre-master studenten kunnen aan het NVO-examen deelnemen. Met vragen hierover kun je terecht bij de Instituutsdienst.

NVO-verklaringen 

NVO-verklaringen kunnen worden aangevraagd bij de Instituutsdienst.

Academische Pabo

Vragen over de Academische Pabo kun je stellen aan de medewerkers van de Instituutsdienst.

Pre-master

Voor beschikkingen en de overgang van Pre-master naar Master kunnen Pre-masterstudenten terecht bij de Instituutsdienst.

Specialisaties Bachelor en Master

Voor het vastleggen of wijzigen in uSis van de Bachelor- en Masterspecialisatie die je volgt, moet je je wenden tot de Instituutsdienst. Het is belangrijk dat dit correct in uSis staat omdat je anders niet je Bachelor- of Masterexamen aan kunt vragen.  

Ondersteuning promovendi

Het Instituut Pedagogische Wetenschappen heeft ruim 60 promovendi. De Instituutsdienst ondersteunt hun promotietraject op een aantal manieren. Zo administreert de dienst allerlei gegevens over promovendi en de voortgang van hun promotietraject. Ook organiseert de Instituutsdienst twee keer per jaar de Posterpresentaties van promovendi.

Ondersteuning docenten

De Instituutsdienst voert verschillende taken uit voor docenten.

Roostering en zaalreservering
Voor docenten maakt de Instituutsdienst alle onderwijsroosters en regelt alle zaalreserveringen (en –wijzigingen).

Beoordelingsformulieren
Voor het inleveren van beoordelingsformulieren van Bachelor- en (Research)Masterprojecten, van contracten en beoordelingsformulieren van Masterstages, en van beoordelingsformulieren van Posterpresentaties (Bachelor) en presentaties (Master) kunnen docenten bij de Instituutsdienst terecht.

Presentaties Bachelor- en Masterprojecten
De Instituutsdienst organiseert de maandelijkse presentaties van het Bachelor- en Masterproject

Examenrooster
De Instituutsdienst verzorgt, in overleg met de afdelingen, de samenstelling van het rooster van de diploma-uitreikingen.

Studieadviseurs

Website studieadviseurs Pedagogische Wetenschappen.

Laatst Gewijzigd: 28-06-2017