Aanvragen

Aanvraagprocedure

Stuur uw aanvraag vóór de onderstaande deadlines in. Later ingediende aanvragen worden doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadering..


Verkorte procedure

Behoort het voorgenomen gedragswetenschappelijk onderzoek tot een van de volgende categorieën? Dan geldt een verkorte aanvraagprocedure.