Profiel

Het Instituut Pedagogische Wetenschappen beoogt een uitdagende academische onderzoeks- en onderwijsomgeving te scheppen.

De Leidse pedagogiek wil met haar onderzoeksprogramma’s zowel nationaal als internationaal een vooraanstaande rol vervullen. Naar het recente oordeel van de onderzoeks-visitatiecommissie is het Leidse onderzoek binnen Pedagogische Wetenschappen van uitstekende kwaliteit, ook gerekend naar internationale maatstaven.  


Vooral het onderzoek naar neurologische en biologische aspecten van opvoeding en ontwikkeling is uniek voor Nederland. Daarnaast ontwikkelt het Rommert Casimir Instituut interdisciplinair onderzoek naar de multiculturele dimensies van onderwijs en opvoeding.      

Het onderwijs

De Leidse pedagogiekstudent leert kritisch te reflecteren op het opvoedkundig en onderwijskundig handelen, het ‘denken-over-doen’. Tijdens de studie is een steeds grotere zelfsturende rol voor de student weggelegd.

Waarbij hij/zij steeds intensiever betrokken wordt bij de kennisproductie (participatie in lopende onderzoeksprojecten via een Bachelor- of  Masterproject) en in de kennisbenutting door onder meer participatie in de klinische praktijk. Hierin krijgt het ‘denken-over-doen’ gestalte in wetenschappelijk verantwoord handelen en professioneel verantwoord bejegenen van volwassenen en kinderen.  

Door:

  • het schrijven van essays,
  • het presenteren van eigen onderzoekgegevens ([Research]Masterproject) en
  • het voeren van discussies daarover

ontwikkelt de student een academische houding, die onder meer tot uitdrukking komt in creativiteit, productiviteit en verantwoordelijkheid. Die aspecten vormen de basiscompetentie van een goede wetenschappelijke onderzoeker, dan wel van een degelijk wetenschappelijk opgeleide clinicus of practicus.

Meer informatie

Laatst Gewijzigd: 05-02-2016