Over het Rommert Casimir Instituut

Het Rommert Casimir Instituut is het onderzoeksinstituut van het Instituut Pedagogische Wetenschappen.

Rommert Casimir

Rommert Casimir

Het 'Rommert Casimir Institute of Developmental Psychopathology from a Cultural and Educational Perspective' bundelt het onderzoek van het Leidse Instituut Pedagogische Wetenschappen, op het gebied van de ontwikkelingspsychopathologie, dat vanuit een een cultureel en opvoedkundig perspectief wordt gedaan.

Cultureel perspectief
Onderzoek wordt gedaan naar regelmatigheden in het leren en de ontwikkeling van kinderen en jongeren, en naar afwijkende patronen daarin. In een cultureel diverse omgeving, kan de ontwikkelingspsychopathologie echter niet worden bestudeerd zonder een expliciet cultureel perspectief te kiezen. Het onderzoek zal daarom veelal cultuurvergelijkend worden opgezet: internationaal vergelijkend of door binnen Nederland aandacht te hebben voor de culturele diversiteit.


Interactie

De individuele ontwikkeling van een kind komt tot stand in interactie tussen de cognitieve, emotionele en gedragstendensen waarmee een kind genetisch is uitgerust en de omgeving waarin het opgroeit. Het Rommert Casimir Instituut legt de nadruk op de studie van de beschermende en de risicofactoren, en op het verhinderen of verminderen van problematische tendensen. Vanwege de verbinding met opvoeding en onderwijs, wordt ook gekeken naar de steun die onderzoek kan geven aan ouders, verzorgers, leraren en anderen die kinderen helpen hun leervaardigheid en hun ontwikkelingskansen te verbeteren.

Meer informatie

Bezoek de Engelstalige website van het onderzoeksinstituut

Laatst Gewijzigd: 05-02-2016