Scholte, prof.dr. E.M. (Evert)

Functie:
 • Universitair hoofddocent
 • Bijzonder hoogleraar Integratie Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs
Expertise:
 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Autisme, ADHD, ODD/CD, angst/depressie, VB
 • Diagnostiek en behandeling
 • Speciaal onderwijs en jeugdzorg
 • Onderzoek en ontwikkeling


Telefoon: +31 (0)71 527 2727
E-Mail: scholte@fsw.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Instituut Pedagogische Wetenschappen, Orthopedagogiek
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4B55
Telefoon: +31 (0)71 527 2727
E-Mail: e.m.scholte@fsw.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Instituut Pedagogische Wetenschappen, Orthopedagogiek
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Persoonlijke Homepage: www.fsw.leidenuniv.nl/​pedagogiek/​orthopedagogiek/​scholte.jsp


Evert Scholte (1950) is bijzonder hoogleraar met als leeropdracht de integratie van (jeugd)zorg en speciaal onderwijs. Hij promoveerde in 1988 op een onderzoek naar preventieve hulp­ver­lening aan jeugdigen met politiecontacten. Van 1983 tot 1997 was hij werkzaam bij het Centrum Onderzoek Jeugdhulpver­lening (COJ) van de Universiteit Leiden. Sinds 1998 werkt hij bij de afdeling Orthopedagogiek van het Instituut Pedagogische Wetenschappen, eerst als univer­sitair docent en vanaf 2002 als universitair hoofddocent. Sinds 2006 is hij bijzonder hoog­leraar.

CV E.M. Scholte (2014)

Onderzoek

In het onderzoek gaat de aandacht uit naar de psychosociale voorwaarden die een rol spelen bij cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkelings­problemen. Het onderzoek is sterk praktijkgericht. Het gaat er om toe­passingen te ontwikkelen die de orthope­dagogische hulpverlening kunnen bevorderen, zoals wetenschappelijke onderbouwing van instru­menten voor diagnostiek en indica­tiestelling. Daarnaast ligt de focus op implemen­tatie van effectieve orthopedagogische behandelingen voor personen die vanwege ontwikkelings­stoornissen een beroep moeten doen op (jeugd)zorg en/of speciaal onderwijs.

Registraties

 • GZ-psycholoog BIG nummer 49052551225
 • Lid ISED
 • Lid Vereniging A en O

Oratie

Meervoudig effectief. Een verhandeling over orthopedagogiek, jeugdzorg en speciaal onderwijs (9 mei 2008) 

Promovendi

 • Regina Stoutjesdijk, 'Children with emotional and behavioral disorders in special education' (2014) (met prof. dr. H. Swaab)
 • Eirini Manti, ‘From categories to dimensions to evaluations’ (2013) (met prof. dr. I. van Berckelaer-Onnes)
 • Jarymcke Maljaars, ‘Communication problems in children with autism and intellectual disability: depicting the phenotype’ (2012) (met prof. dr. I. van Berckelaer-Onnes)
 • Annelies Spek, ‘Cognitive profiles of adults with the autistic disorder or Asperger Syndrome’ (2010) (met prof. dr. I. van Berckelaer-Onnes)
 • Josette Wulffaert, ‘Genetic syndromes in the family: child characteristics and parenting stress in Angelman, CHARGE, Cornelia de Lange, Rett and Prader-Willi syndrome’ (2010) (met prof. dr. I. van Berckelaer-Onnes)

Openbare presentaties

 • Workshop ‘Leerbelemmeringen bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen’.
 • Workshop ‘Onderkennen van leerproblemen met de LVT’.
 • Workshop ‘Onderwijsondersteuning bij ASS: de visie van leraren’.
 • Instrumentontwikkeling passend onderwijs: ‘Het vraagprofielinstrument. Inhoud en verantwoording’

Laatst Gewijzigd: 24-12-2015